Kapasitetsøkning for akvakultur

Tilbud om kapasitetsvekst for tillatelser til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret i 2015.

 

Fiskeridirektoratet lyser ut tilbud om fem prosent produksjonsvekst mot strenge miljøkrav, jamfør «forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure i 2015».

 

Oppdrettere som ønsker å utvide produksjonen må sende søknad til fylkeskommunen senest innen 1. september i år.

 

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.

Fant du det du lette etter?