Fiskeri og havbruk

LAUKVIK14 HANS ERIK ELMHOLDT.jpg - Klikk for stort bilde

 

Sjømatnæringen er en av de viktigste næringene i Nordland. Nordland fylkeskommune jobber med å utvikle sjømatnæringen, samt at vi har forvaltningsansvar innenfor akvakulter, undervisningskvoter og jakt på kystsel.

Innovasjon, FoU og sjømatpolitikk

Fylkeskommunen er ansvarlig for å utvikle fiskeri og havbrukspolitikken i Nordland. Utviklingsoppgavene handler i stor grad om å legge til rette for at gründere, entreprenører og industrialiserte selskaper kan utnytte naturgitte fortrinn for akvakultur i kystsonen. De viktigste premissene for dette er gitt av fylkestinget og fylkesrådet og definert fylkestingssak 077/12 Havbrukspolitikk for Nordland, fylkestingssak 018/13 Politikk for marin verdiskaping i Nordland og politisk plattform for fylkesrådet
 

Les mer mer om våre forvaltningsoppgaver

►  Jakt på kystsel, Kontakt: Hanne Caroline Navjord, e-post: hannav@nfk.no

►  Akvakultur, Kontakt: Ketil Olsen, e-post: ketols@nfk.no,  Ann Helen Haubakk, e-post: annhau@nfk.no

►  Undervisningskvoter
 

horisontal linje - Klikk for stort bilde

Produksjonsområdene for akvakultur i Norge 1

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 22. desember 2017 ny forskrift for å tilby vekst for produksjonskapasitet i norsk lakse- og ørretoppdrett i 2018.

hav.PNG

Nordland fylkeskommune har fått utarbeidet en ringvirknings- og varestrømsanalyse av fiskeri- og havbruksnæringen i Nordland, basert på 2015-tall. 

mona.jpg

 

Fylkesrådet sier nei til forslaget fra en ekspertgruppe om å avvikle leveringsplikt, bearbeidelsesplikt og aktivitetsplikten i fiskerinæringen. 

Mona Fagerås

Ber departementet vurdere tiltak som reduserer sløsing med fiskeressursene i turistfiske. 

Tabellen viser MTB

Fiskeridirektoratet lyser ut tilbud om økt fleksibilitet for bedre utnyttelse av eksisterende produksjonskapasitet etter forskrift om innføring av Bremnes-modellen som prøveordning i norsk lakse- og ørretoppdrett. Oppdrettere som ønsker å benytte seg av tilbudet må søke innen 1. september i år.

 

samtale_to.jpg

- Arena Nordland har bidratt til at sjømatbedriftene i Nordland har fått vist seg fram for hele verden. 

delegasjon.jpg

Delegasjon fra Nordland i møte med Olje- og energidepartementet (OED) for å diskutere finansiering av fisketrapper i Vefsna.

 

Tomas Norvoll_kvadratisk.jpg

 -Sjømatindustrien trenger fisk, ikke frislipp, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).  

 

mona_sonja.jpg

 

Både fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV) og fylkesordfører Sonja Steen (Ap) hilste årsmøtet i Nordland fylkes Fiskarlag som startet i dag. 

Tilbud om kapasitetsvekst for tillatelser til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret i 2015.

 

Fant du det du lette etter?