Arbeidet med olje og gass

Petroleumsbransjen omfatter både olje og gass, med tilhørende virksomheter. 

I fylkeskommunen er arbeidet knyttet til dette gitt en spesiell politisk organisering gjennom et eget olje- og gassutvalg. Nordland olje- og gassutvalg ble etablert i 2007. Utvalget skal være et felles organ for olje- og gassarbeid i fylket. Det skal også utgjøre Nordlands delegasjon i det nordnorske kontaktforumet for olje og gass samt Oljeindustriens landsforenings kontaktforum. Bakgrunnen for utvalget er ønsket om å samordne og forenkle arbeidet med olje og gass i Nordland. Nordland fylkeskommune har lederskapet i forumet. Utgangspunkt for arbeidet vil være de gjeldende vedtak som er knyttet til temaet.  

Nordland fylkeskommune er videre med i Norsk gassforum, deltar sammen med de andre fylkene i OED's forum for Norskehavet og deltar i OLF's forum for sameksistens.  
Formålet med satsingen på området er å bidra til strategiutvikling, ta initiativ til aktuelle saker og utredninger, samt virke koordinerende på utviklingsarbeid knyttet til flere aktører.  

Strategiene kan kort skisseres slik:

  • Bidra til at de overordnede rammebetingelsene er i tråd med Nordlands interesser
  • Legge til rette for økte leveranser og økt sysselsetting
  • Bidra til at hensynet til miljø-og fiskeriinteresser ivaretas  

Det vil bli lagt vekt på å legge til rette for ilandføring, videreutvikle basevirksomhetene samt få nye petrorettede arbeidsoppgaver til Nordland herunder driftsorganisasjoner for eventuelle nye funn. Dette innebærer å følge aktuell statlige saker og utredninger som har betydning for Nordlandssamfunnets rolle i olje og gass virksomheten og ha jevnlig kontakt med de store oljeselskapene.   

Aktuelle saker i perioden:

  • Forvaltningsplan for Barentshavet med spesiell vekt på Nordland VII, behandling i 2010
  • Forvaltningsplan Norskehavet - behandles 2009
  • Forhold vedrørende ilandføring til Nordland
  • Avtale med BP knyttet til Skarv
  • Tilrettelegging for deltakelse på arenaer og nettverk som ONS og INTSOK

kart nordlandssokkelen - Klikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?