Næring

Næringsutvikling

sidetopp_næring.jpg - Klikk for stort bilde

Næringslivet i Nordland et globalt konkurransedyktig men skaper ikke flere arbeidsplasser. Fylkeskommunens mål er å øke verdiskapingen, bidra til økt sysselsetting og spennende arbeidsmuligheter - spesielt for unge voksne. Som arbeidsverktøy er det sammen med næringslivet laget en innovasjonsstrategi og strategier for de ulike næringene for å følge opp satsingsområdene. Fylkeskommunen har spisskompetanse på næringsutvikling og bidrar i utviklingsprosesser sammen med næringslivet. Vi har også en rekke virkemidler som kan styrke næringslivet innenfor kompetanse, FoU, rammebetingelser, bedriftssamarbeid og innovasjon. For bedriftsrettede virkemidler er Innovasjon Norge Nordland vårt gjennomførende organ. Fylkeskommunen arbeider bredt med samfunnsutvikling. Herunder å skape attraktive lokalsamfunn og  byer for næringsliv og befolkning. Disse arbeidsområdene er omtalt under Regional utvikling og Planlegging.

Oversikt over ansatte på avdelingen

horisontal linje - Klikk for stort bilde

Fra Westcon Helgeland på Nesna

Fylkesrådet bevilger 2,5 millioner til industriell utvikling av Langsetvågen industriområde. Nå legges grunnlaget for det som kan bli en svært viktig industriutvikling på Helgeland innen riggvedlikehold/skroting og maritimt vedlikehold.

Ingelin Noresjø og Ida Pinnerød 1

Bodø kommune får et tilskudd på 2 millioner kroner til gjennomføring av prosjektet «Flybyen - strategisk satsing på luftfartsnæringen i Bodø».

btv2

- Gårsdagens besøk i Ofoten var både interessant og nyttig, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF). (Foto:Terje Gustavsen)

Fylkesråd Ingelin Noresjø på Nordlandskonferansen

- Jeg utfordrer kommuner og andre sektorer til å lære av industrien i deres arbeid med å redusere utslipp og avfall.

 

Fra venstre HR-ansvarligi Gunvald Joansen Lill Stabell, lærlingeansvarlig Harry Myrvoll, daglig leder Jørn Vidar Johansen  og  prisutdeler Rita Lekang fra Fagopplæringsnemda

Opplæringsprisen i Nordland for 2018 gikk til Gunnvald Johansen Bygg i Bodø.

Ingelin Noresjø

- Vi har opplevd uavbrutt  vekst i økonomien i Nordland i ni år, det er svært bra. Jeg er opptatt av at bedrifter og bransjer som over tid har fått være med på den økonomiske oppturen i Nordland, reinvesterer og skaper nye verdier her i Nordland.

ARCSAR skal ledes fra Bodø. 34 EU-millioner er bevilget til å utvikle søk og redning i arktiske strøk. F.v. Ordfører i Bodø, Ida Pinnerød, fylkesrådsleder Tomas Norvoll og politimester i Nordland, Tone Vangen.

Hovedredningssentralen for Nord-Norge skal lede arbeidet med nettverk for beredskap i nordområdene. Prosjektet får 34 millioner kroner i støtte fra EU.

Mo i Rana 1

Fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) mener det er på høy tid å få Nordlandsbanen over på et miljøvennlig drivstoff.

 

Illustrasjonsfoto

Bevilger 500 000 kroner til prosjekt som skal stimulere landbruket i Vevelstad.

 

Design

Bevilger 300 000 kroner til prosjekt som setter fokus på design av tjenester i Nord-Norge.

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Ingelin Noresjø
Fylkesråd for næring
Hanne Østerdal
Nærings- og utviklingssjef