Forvaltning av høstbart vilt og innlandsfisk

Foto: Susanne Forsland - Klikk for stort bildeFoto: Susanne Forsland

Fylkeskommunen har regionalt forvaltningsansvar for de fleste høstbare arter av vilt og innlandsfisk. Dette innebærer at for eksempelvis elg, hjort og rådyr er det fylkeskommunen som har førstelinjeansvaret på regionalt nivå, primært i rollen som veileder, tilrettelegger og koordinator for forvaltningen. Ansvaret gjelder også forvaltning av innlandsfiskeressursene i fylket, med vekt på bevaring av gode fiskemuligheter for fritidsfiskere og økt verdiskaping.

Fylkesmannen i Nordland har forvaltningsansvaret for våre største rovdyr. Jakt etter disse artene skjer gjennom årlig lisenstildeling.

Merk: myndighet til å godkjenne skuddpremier er delegert til kommunene. Nordland fylkeskommune skal likevel ha saker om skuddpremie til uttalelse.

Elgfall

Fylkesrådet vedtok nylig retningslinjer for fylkes-kommunens behandling av søknader om innskrenket jakttid for elg og hjort. Søknader må sendes fylkes-kommunen innen 31. mars, men fristen utsettes i år til 5. mai.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Håkon Renolen
Rådgiver