Vannforvaltning i Nordland

Nordland fylkeskommune er vannregionmyndighet og har ansvar for koordinering av arbeidet med en helhetlig og samordnet vannforvaltning i Nordland.

Vannportalen
I arbeidet med vannforvaltning etter vannforskriften vil Vannportalens regionale side være viktig for alle som er interessert i vannplanlegging i Nordland.

På Vannortalen/nordland vil man blant annet finne informasjon om

  • relevante møter
  • plandokumenter (utkast, høringer, høringsuttalelser med vedtak og vedtatte planer)
  • inndeling og informasjon om vannområdene

Planprogram
Planprogram for forvaltningsplan med tiltaksprogram for vannregion Nordland og Jan Mayen 2016-2021 (PDF, 14 MB)

Fant du det du lette etter?
Lars Ekker
Rådgiver

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø