En million som setter miljøet på dagsordenen


Bildet er tatt i forbindelse med Strandryddedagen

Alle seks søkere fikk tildelt midler når årets siste del av miljømillionen ble fordelt.

Nordland fylkeskommune har mottatt 6 søknader med en søknadssum på nesten 500 000 kr.

-Miljømillionen er en unik ordning som gjør det mulig for kommuner, lag og foreninger å satse ekstra på miljøet. Midlene er med til å skape lokalt engasjement for naturen vår og bidrar også til at barn og unge involveres, sier Refsnes som oppfordrer alle til å søke.

-Her er det bare å benytte anledning til å søke støtte. Vi trenger mange med på laget når vi skal skape handling og lokalt engasjement.

 

Rana kommune satser på klimanettverk

Rana kommune har fått 200 000 kr til et forprosjekt som skal se på muligheten for etablering av strategiske partnerskap mellomFylkesråd Aase Refsnes (SV) det offentlige og private. En spørreundersøkelse utført av fylkeskommunen blant fylkets kommuner tyder på at mange kommuner er usikre på om de vil delta i klimanettverk. 

-Samarbeide mellom offentlig og privat sektor kan være avgjørende for å løse utfordringene med klimaforandringene. Et forprosjekt som dette har overføringsverdi til flere kommuner og regioner i fylket og vi kommer til å bruke det inn i arbeidet med revisjon av den regionale klimaplan, avslutter fylkesråden.

 

Om miljømillionen

Miljømillionen er en tilskuddsordning som skal bidra til å skape konkret handling for en bærekraftig utvikling av fylket. Nytt for året er at ordningen har søknadsfrist både i februar og i september. Nå er listen over de siste som får tilskudd i 2017 klar.

Neste søknadsfrist er 1. februar. Les mer om ordningen og søk midler her

 

Følgende prosjekter er innvilget støtte for siste halvår 2017:

Søker

Prosjekt

Kommune

Innvilget inntil

Polarsirkelen Friluftsråd - flere kommuner

Kystsøppeljakten

Nesna

50 000

Framtiden i våre hender Nord

Grønt Lofoten

Vågan

100 000

Vågan kommune

Utvikling av miljøpatruljen

Vågan

23 000

Rana kommune

Forprosjekt Strategisk partnerskap mellom offentlig og privat sektor

Rana

200 000

Taste of Salt – Lena Fagerwig

Pop-Up Sea (Veggies)

Søndre Helgeland

42 900

Nordland fylkeskommune v/ungdommens fylkesråd

Deltakelse på internasjonal klima og fredskonferanse i Sogndal

Nordland

24 100

Sum

   

440 000

Fant du det du lette etter?