Styret for Driftsassistanse VA i nordre Nordland i 2017


Årsmøtet har valgt styret for 2017. Følgende representanter for medlemmene sitter i styret: 

 

Styreleder: Trude Bertnes, Narvik VAR

Styremedlem: Torodd Støver, Fauske

Styremedlem: Svein Ove Moen, Bodø

Styremedlem: Stein Andreassen, Andøy

Styremedlem: Stig Rune Dybwik, Vågan

Styremedlem: Odd Bjørnar Sjåfjell,Ballangen

Møtende vara: Kaare-Olav Hanssen, Lødingen

Møtende vara: Einar Jakobsen, Tjeldsund

---------------------------------------------------------------------------------------
befaring1
(11.11.2015)

Årsmøtet 2005 vedtok å opprette en faggruppe som skulle ha fokus på hygiene ved avløpsanlegg

kran
(16.11.2015)

Årsmøtet i 2006 vedtok å opprette et prosjekt som skulle bistå kommuner i Nordre Nordland med utarbeidelse av søknad om godkjenning av vannverk etter § 8 i drikkevannsforskriften.

Fant du det du lette etter?