Årskonferanse og årsmøtet på Rognan 2010

Årskonferanse og årsmøtet 2010 ble arrangert på Rognan i Saltdalen.

Mange trosset været og deltok på arrangementet.

Driftsassistansen markerte at det er 10 år siden prosjektleder ble ansatt, og Driftsassistansen ble etablert. Den første konferansen som ble arrangert for alle medlemskommunene var på Rognan, så det var stor stas å legge årets konferanse til Rognan.

Under middagen hadde Marvin Johansen et innlegg på vegne av styringsgruppa som var med på å etablere Driftsassistansen for 10 år siden.

Vil takke alle som bidro til noen flotte og  engasjerende dager på Rognan.

Programmet var som følger:

(klikk på tittel for innlegg for å laste ned pdf-filen, for siste innlegg dag 2 - klikk på ordet egenregi)

Onsdag 10. mars:

10:00  Registrering

10:30  Åpning/Velkommen til Saltdal: Varaordfører Monica Sundsfjord

10:45  Orientering om utbygging i Saltdal kommune (PDF, 2 MB)

             Frank Fossheim, Saltdal kommune

11:15  Driftsassistansen - orienteringer : (PDF, 3 MB) Trude Haug

          Presentasjon av Driftsassistansen for nedlasting (PDF, 3 MB)

11:45  Kompetansedatabase: (PDF, 345 kB) Bård Larsen, HEVA

12:00  Lunsj/utstillingsvandring

13:00  Akkreditert prøvetaking: Innlegg 1 (PDF, 11 MB)    Innlegg2 (PDF, 3 MB)

          Rolf Benjaminsen og Svein Harald Hammer, Labora AS

13:30  GEMINI VA: (PDF, 658 kB) Arne R. Tøstibakken, Powel

14:00  Benstrekk

14:15  Ledningskartverk - Driftsassistanse Østfold (PDF, 3 MB)

           Karl-Erik Olsen, Ledningskartkonsulent

15:00  Kaffe/kake/utstillingsvandring

15:30  Mike urban - modelleringsverktøy vann for  Bodø kommune

           Ronny Pedersen, Bodø kommune

16:15  Årsmøte

Torsdag 11. mars: 

09:00  Sammenligning virkninggrad, ITT

           Maria Fjellmann/Odd-Arne Gundersen, ITT Norge

09:30  Pumpestasjon i PE: Ronald Andersen, NOFI, Tromsø

10:30  Kaffe/kaker/utstillingsvandring

11:00  Fremtidens sluseventil Aquosus: Hans Hatmyr, Konsberg Esco

11:30  Lunsj/utstillingsvandring

12:30  Selvkostregnskapet (PDF, 831 kB)

              Per Inge Lyngvær, Økonomisjef, Narvik VAR

13:30   Bruk av enerett/egenregi (PDF, 279 kB) innen VA-sektoren

           - Grense for organisering av kommunal VA-virksomheter

           - krav om anbud i forhold til organisering av   

              kommunalt/interkommunalt samarbeid uten

              konkurranseutsetting

              Hanne S. Torkelsen, Advokat, KS Bedrift

Fant du det du lette etter?