- Rådgivere i nord ikke sultne nok på gravefrie metoder?

Kristian Sandum i Steg Entreprenør as orienterer om begrenset gravebehov ved utblokking - Klikk for stort bildeKristian Sandum i Steg Entreprenør as orienterer om begrenset gravebehov ved utblokking Geir Henning Hansen Nord-norske VA-rådgivere har ikke oppdaget at gravefrie metoder, de såkalte NoDig metodene har nådd Lofoten. Det er påstanden fra VA-rådgiveren Arve Hansen i Va teknikk AS i Drammen. Han refser sine nord-norske kolleger. Rådgivere som bare bruker gammelt blåpapir bør finne seg andre ting å gjøre, sier han etter et fagtreff der rådgiverne var nesten helt fraværende.

Av Odd Borgestrand

Med Vestvågøy kommune som vertskap var 52 bransjefolk nylig vitne til fornying av en 40 år gammel vannledning midt i Storgata i kommunesenteret Leknes med minimal oppgraving.  Det ble to dager med «NoDig i praksis» for ledningseiere og entreprenører, men hvor rådgivende ingeniører ikke kjente sin besøkelsestid.

Det gravefrie treffet i Leknes i Lofoten inneholdt en rekke faginnlegg i tillegg til utstillinger om NoDig-metodene strømperenovering, utblokking, styrt boring og horisontalboring i både fjell og løsmasser.

I tillegg til medarrangørene Asplan Viak as og VA teknikk as var det kun tre rådgivere som fant det bryet verd å tilegne seg kunnskap om en miljøvennlig og effektiv måte å fornye norsk ledningsnett på. Hinnstein as var representert med to rådgivere i tillegg til 83-åringen Einar Grann-Meyer, som fylte møtesalen med sitt nærvær.  

 

Rådgivere, leverandører og entreprenører stilte opp i Vestvågøy. Bak fra Steinar Tragethon (Hallingplast as), Kristian Sandum (Steg Entreprenør as), Stein H. Hansen (Aarsleff Norge as), Dag E. Båsum (Båsum Boring as) og Peer Chr. Nordby (Olimb Group as). I front Geir H. Hansen (Asplan Viak as, Lofoten) med ansvar for prosjektering og byggeledelse.  - Klikk for stort bildeRådgivere, leverandører og entreprenører stilte opp i Vestvågøy. Bak fra Steinar Tragethon (Hallingplast as), Kristian Sandum (Steg Entreprenør as), Stein H. Hansen (Aarsleff Norge as), Dag E. Båsum (Båsum Boring as) og Peer Chr. Nordby (Olimb Group as). I front Geir H. Hansen (Asplan Viak as, Lofoten) med ansvar for prosjektering og byggeledelse. Arve Hansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graving eller gravefritt

De gravefrie metodene går gjerne under betegnelsen NoDig, men er ikke alltid et korrekt begrep. Dette fordi noen metoder krever noe graving. Vestvågøy kommune har i dag en 225 millimeters vannledning av PVC-materiale fra 1970-tallet. Mange lekkasjer de siste årene har gjort det tvingende nødvendige å rehabilitere ledningen. I Leknes-prosjektet ble det uttalt at det omtrent kun var i romjula det passet å grave i Storgata.  Slik er det i en rekke kommuner. Graving i sentrum er upopulært, spesielt for de som driver forretningsvirksomhet midt i et anleggsområde.

Nettopp derfor mener aktive rådgivere og entreprenører det er viktig å nå ut med budskapet om metoder som rammer tredjepart i langt mindre grad enn konvensjonell graving.

 

Hvor er rådgiverne

Geir Henning Hansen i Asplan Viak as i Lofoten har stått for prosjektering og bistår kommunen med byggeledelse i fornying av den 40 år gamle vannledningen i Leknes sentrum. Vestvågøy kommune stilte opp som arrangør av fagtreffet sammen med Asplan Viak, VA teknikk og Driftsassistansen for nordre Nordland fordi man denne gang hadde en unik mulighet til å vise NoDig i praksis.

-Graving av grøfter har vi holdt på med i mange år. NoDig-metoder har vi hatt i Norge i 40 år. NoDig-metodene er et svært fornuftig supplement ved moderne ledningsfornyelse. Men da må også rådgiverne tilegne seg kompetanse om metodenes muligheter og begrensninger.  Det sier Arve Hansen i VA teknikk AS, som refser sine nord-norske kolleger. Rådgivere som bare bruker gammelt blåpapir bør finne seg andre ting å gjøre. Vi trenger en fornyelse i bransjen, og rådgivere uten vilje til å tilegne seg ny kompetanse setter seg selv på B-lista, mener en tydelig irritert Arve Hansen.

Han mener tematreffet i Leknes var den rette arena for å få faglig påfyll og delta i diskusjoner med  bransjekolleger.

-Når dette ikke tiltrekker seg flere rådgivere, bør kommunene stille strengere krav til de prosjekterende, sier Hansen videre.

-Vi som representerte NoDig-entreprenørene i Lofoten vet at våre metoder kan tas i bruk i svært mange prosjekt for ledningsfornyelse og ved fremføring av ledninger i jomfruelig terreng. Det er bare spørsmål om å få flere der ute hos ledningseiere og rådgivere, som er istand til å etterspørre de alternative rørleggingsmetoder, sier Kristian Sandum og Peer-Christian Nordby fra henholdsvis Steg Entreprenør og Olimb i en kommentar. De slår fast at Asplan Viak as, Hinnstein as og 83-åringen Einar Grann-Meyer har et solid fortrinn når det gjelder kompetanse innen NoDig i Nord-Norge.

-Det er flere kommuner som jobber med både utvidelser og forsterkning av både vann- og avløpsledninger til mange mindre tettsteder i regionen. Da er det svært interessant at man også kan foreta horisontalboringer i fjell på over 600 meters lengder, supplerer Dag Espen Båsum i Båsum Boring.

 

Økonomi- og miljøgevinst

Både prismessig og miljømessig ble det store gevinster for prosjektet i Storgata i Leknes. Prisen på konvensjonell graving ble 12 millioner kroner som laveste anbud. Størstedelen av kostnadene ville gå til å sette Storgata tilbake i god stand. Dermed ble det hentet inn tilbud på utblokking på deler av strekningen, og kontraktsummen sank til 6,7 millioner kroner, opplyser enhetsleder for Plan- og Teknikk i Vestvågøy kommune, Anne Sofie Nilsen.

Den aktuelle strekningen er 550 meter, med 30 stikkledninger anboret underveis. For å redusere risiko for framtidige vannlekkasjer og oppgraving, fornyer kommunen samtidig private stikkledninger ut av gategrunn og setter ned nye stoppekraner ved eiendomsgrensen til abonnentene. Eksisterende kummer fjernes, og det etableres åtte nye vannkummer med slukkevannsuttak for nødetatene.

 

Temadagene

I tillegg til metoden med utblokking og innføring av PE-rør, ble metodene strømperenovering og horisontalboring i fjell og løsmasser presentert. I tillegg fikk konferansedeltakerne god innføring i alle nyheter man står overfor ved bruk av PE-rør og tilhørende sveise-deler. Disse temaene ble presentert i foredragssalen av topp fagfolk, og ute i vandrehallen hadde samtlige firma utstillinger, hvor man kunne fordype seg på tomannshånd. De fleste diskusjoner under treffet handlet om kompetansebygging og om rørenes levetid. Mange kommuner sliter med dårlige rør, og tiden er overmoden for fornyelse.

 

Fagtreff med 52 deltakere i Leknes i Lofoten må betegnes som historisk innen gravefrie metoder - Klikk for stort bildeFagtreff med 52 deltakere i Leknes i Lofoten må betegnes som historisk innen gravefrie metoder Arve Hansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprenører og kommuner

NoDig bransjen var godt representert under fagtreffet i Leknes.

Kristian Sandum fra Steg Entreprenør og Dag Espen Båsum fra Båsum Boring tok for seg utblokking

Strømperenovering av avløpsledninger er den mest benyttede NoDig-metode i Norge, og Stein H. Hansen fra Aarsleff Norge og Peer-Chr. Nordby fra Olimb dro forsamlingen gjennom metodens muligheter. Steinar Tragethon fra Hallingplast as deltok også på fagtreffet med gjennomgang av de mange nyheter ved PE-rør.

Kommunene Alstahaug, Bodø, Tjeldsund, Lødingen, Narvik, Rana, Saltdal, Sortland, Vestvågøy, Værøy og Vågan var representert under Lofot-treffet.  NoDig-aktørene betegnet treffet som en meget effektiv møteplass, der de kunne presentere sine ulike metoder og produkter. 

Kommunenes representer fikk muligheter til å diskutere detaljer fra sin hverdag. Det er liten tvil om at kommunene sliter med ledningsfornyelse. Vannlekkasjer står kanskje mest sentralt, og da særlig orientert mot de mange vannledninger med kun 30 – 40 års funksjonstid. Når de fleste kommuner i sine VA-normer stiller krav om minst 100 års levetid, bør man ta mye mer lærdom av de feil og mangler man i dag kan se tilbake på. Flere kommuner har tettsteder, hvor det er svært lite ønskelig å grave.

 

Program og innlegg fra samlingen finner dere her: Asplan Viak

 

Se også: VAnytt og NoDig-sinker i nord

Fant du det du lette etter?