19. november er verdens toalettdag

LOGO_En12 - Klikk for stort bilde FN FN har utpekt 19. november til verdens toalettdag! I år er temaet avløpsvann.

 

 

fn.no skriver følgende: "En tredjedel av alle mennesker - 2,5 milliarder - har ikke tilgang til tilfredsstillende sanitære forhold, inkludert toaletter eller latriner. Mange steder mangler det helt grunnleggende sanitære systemer som kloakk og rennende vann til vask og matlaging. Dette har dramatiske konsekvenser for menneskers helse, verdighet, sikkerhet, i tillegg til at det hindrer sosial og økonomisk utvikling."

Innlagt vann kom i Norge på siste delen av 1800-tallet, og vannklosett utover 1900-tallet. Norges første avløpsrenseanlegg ble satt i drift i Oslo i 1910.

Tenk at utviklingen av vann- og avløpstjenestene er en viktig årsak til at levealderen i Norge gikk fra rundt 50 år på slutten av 1800-tallet til over 80 år i dag! 

i dag er status følgende: for transport av avløpsvann har kommunene ansvar for

  • 36 500 km avløpsledninger (inklusive fellesledninger for overvann og avløpsvann)
  • 16 500 km overvannsledninger.

Ca. 2 700 kommunalt eller interkommunalt eide avløpsverk sørger for å ta hånd om avløpet fra 84 % av befolkningen, mens de resterende 16 % har egne avløpsanlegg eller mindre, private fellesløsninger. Det er ca. 331 000 slike anlegg i Norge (kilde: Norsk Vann).

Men for å ha velfungerende avløpsrenseanlegg er det viktig at alle tar ansvar for hva de putter i do.

Les mer om dovett her: http://dovett.no/

Og nå som det nærmer seg jul og mye ribbefett kan denne siden være en god påminnelse: http://fettvett.no/

I tillegg til q-tips og våtservietter skal følgende heller ikke i do (ei heller i sluken på vaskerommet):

  • medisinrester
  • olje og oljeprodukter
  • løsemiddel, maling, beis, lakk, kunstnerfarger, lim, bunnstoff til båt og trykkfarge
  • rester av rengjøringsmiddel, flekkfjerner, rustfjerner og lignende
  • brukte batterier og termometre
  • rester av plantevernmiddel, soppfjerner og gifter mot skadedyr
  • mange typer hobbykjemikalier som maling og glasurer

Dette er ikke avløpsrenseanleggene bygd for å håndtere.

Gode avløpstjenester og godt dovett henger sammen! Det er bra for miljøet, bra for rør, pumper og renseanleggene!

01-avloep-1024x727 - Klikk for stort bilde vannkunnskap.no

Fant du det du lette etter?