Miljø

mølle.jpg - Klikk for stort bilde

Vi jobber med å følge opp fylkesplanens mål om miljø og bærekraftig forvaltning av fylkets ressurser.

Vårt arbeidsområdet omfatter fornybar energi, vannforvaltning,klima og miljø og vilt og innlandsfiske. Fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer (PDF, 709 kB) står sentralt i vårt arbeid hvor miljø og bærekraftig utvikling er et gjennomgående perspektiv.

horisontal linje - Klikk for stort bilde

 
vannkraft.jpg
(09.05.2018)

Tre rapporter gir ny kunnskap om energi og vannkraft i Nordland. Hvis du lurer på hvilke ringvirkninger vannkraften gir i Nordland, eller hva forventet utvikling for kraftetterspørsel er i fylket, er dette nettsaken for deg.

Aase Refsnes med barn fra Asphaugen barnehage
(25.04.2018)

Årets første del av miljømillionen er delt ut.

Fylkeskommunens nyinnkjøpte hurtigbåt
(23.02.2018)

Som del av den regionale klimaplanen har Nordland Fylkeskommune laget et klimaregnskap for fylkeskommunens egen virksomhet i 2016.

Bildet er tatt i forbindelse med Strandryddedagen
(06.10.2017)


Alle seks søkere fikk tildelt midler når årets siste del av miljømillionen ble fordelt.

Fant du det du lette etter?
Aase  Refsnes
Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse
  •   920 18 404
Katrine Erikstad
seksjonsleder plan og miljø

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø