Miljø

mølle.jpg - Klikk for stort bilde

Vi jobber med å følge opp fylkesplanens mål om miljø og bærekraftig forvaltning av fylkets ressurser.

Vårt arbeidsområdet omfatter fornybar energi, vannforvaltning,klima og miljø og vilt og innlandsfiske. Fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer (PDF, 709 kB) står sentralt i vårt arbeid hvor miljø og bærekraftig utvikling er et gjennomgående perspektiv.

horisontal linje - Klikk for stort bilde

 
Fylkesråd Aase Refsnes
(09.07.2018)

Fylkesrådet vil styrke det regionale klima- og miljøarbeidet. Når planprogrammet nå legges ut til høring, er det for å få alle innspill som kan være med å bygge den framtidige regionale klima- og miljøpolitikken.

(27.06.2018)

Årets ryddesesong ser ut til å slå alle rekorder!

Aase Refsnes (SV)
(19.06.2018)

-Å avvente eventuelle endringer i vannforvaltningen er det eneste riktige å gjøre på dette tidspunkt. Vi har hele tiden sagt at dette må sees i sammenheng med den påbegynte regionreformen, og en omorganisering nå ville være å forskuttere denne prosessen, sier fylkesråd Aase Refsnes (SV).

(30.05.2018)

I slutten av april møttes lofotkommunene i Meieriet kultursenter på Leknes for å diskutere felles utfordringer knyttet til klimaplanlegging og muligheter for samarbeid på tvers av kommunegrensene.

Fant du det du lette etter?
Aase  Refsnes
Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse
Katrine Erikstad
seksjonsleder plan og miljø