Utlysning av tilskudd til bygningsvernprosjekter

Nordland fylkeskommune utlyser fem tilskudd på kr. 100.000,- til bygningsvernprosjekter i fylket.

Andenes i Andøy kommune. - Klikk for stort bildeAndenes i Andøy kommune.

Formålet med tilskuddene er å stimulere til økt bevaring av kulturhistorisk verdifulle bygninger i Nordland og at flere kommuner utarbeider kommunale kulturminneplaner.

De som kan søke på disse tilskuddene er private eiere av bevaringsverdige bygninger. (Ikke fredete bygninger.) Det er et villkår at bygningen er omfattet av en kommunal plan for kulturminner eller at den har vernestatus etter plan- og bygningsloven. Men også andre prosjekter kan søke. Prosjektet må ha en kostnadsramme på minst kr. 200.000,-.

Ved søknad benyttes det ikke eget søknadsskjema. Søknaden sendes inn pr. post eller pr. e-post.

Kontaktpersoner:

Egil Murud, epost: egimur@nfk.no

Geir Davidsen, epost: geidav@nfk.no

Utlysningstekst tilskudd bygningsvern - Klikk for stort bildeUtlysningstekst tilskudd bygningsvern

Fant du det du lette etter?