Satser på kultur i Nordland

Fylkesråd Ingelin Noresjø - Klikk for stort bildeFylkesråd Ingelin Noresjø

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland Ingelin Noresjø (KrF) er tydelig på at Nordland Fylkeskommune har satset og fortsatt vil satse på kulturfeltet fremover, både gjennom den Nord-Norske kulturavtalen og andre virkemidler.

Fylkestinget skal denne uken behandle ei Kulturmelding for Nordland - det er 15 år siden sist det skjedde. Kulturmeldingen følges opp med en Kulturstrategi, som viser fremtidig satsningsområder på kulturfeltet for 2018 – 2021. Denne skal behandles av Fylkestinget i desember 2017.

-Denne satsningen viser at jeg som kulturråd følger opp fylkesrådets egen ambisjon om at Nordland skal bli det ledende kulturfylket i landet.

Noresjø reagerer på eksempelvis Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) og Nordnorsk Viseforums  fremstilling av at Nordland vil redusere sitt engasjement for landsdelssamarbeid gjennom den nye kulturavtalen for Nord Norge.

-Dette er ikke tilfelle. Vi satser fortsatt tungt i den nordnorske avtalen. Det må aksepteres at noe faller ut og nytt kommer til. Samfunnet utvikler seg og nye prioriteringer gjøres sier Noresjø. Den nordnorske kulturavtalen kan ikke romme alt. Alle de tre nordligste fylkene har en utpreget satsning på kultur, sammen og hver for seg.

Hun peker på at det i denne avtalen for første gang satses på litteraturfeltet.

-Litteraturfeltet har vært et satsningsområde i avtalen de siste fire årene, uten at vi har hatt konkrete tiltak for å styrke produksjon og formidling av nordnorsk litteratur. Nå tar vi et grep, og det er jeg fornøyd med, sier fylkesråden.

Hun understreker at det er politisk enighet om at de kulturinstitusjoner som faller ut av den NN-kulturavtalen fortsatt vil bli ivaretatt av sitt vertsfylke.

-Dette gjelder både SKINN og Nordnorsken i Nordland. Dermed er det ingen kulturinstitusjoner i Nordland som vil svekkes i denne omgang, selv om de går ut av den NN-kulturavtalen. Og det er fortsatt mulig for institusjonene å samarbeide i hele landsdelen sier Noresjø.

Hun fremhever at Nordland fortsatt har en ambisjon om å følge opp strategien for visuell kunst i Nord Norge.

-Fylkeskommunene har fått dårligere rammevilkår, og dette får konsekvenser i alle sektorer. Vi i Nordland gjør imidlertid alt for at det ikke skal få uheldige konsekvenser på kulturfeltet, sier Noresjø.

Hun trekker frem at KOSTRA tallene for kulturfeltet viser at Nordland bruker mye på kunstformidling sammenlignet med andre fylkeskommuner. Midler til kunstproduksjon står det derimot dårligere til med i forhold til resten av Nord-Norge, men ikke i forhold til landet ellers.

Fant du det du lette etter?