Kulturnatta og vi

«Kunst og kultur, det er hjertets sunne galskap». Sitatet av forfatteren Tor Åge Bringsværd peker på noe vesentlig: Vi må ha noe å leve for i et samfunn, noe som vekker nysgjerrighet og litt sunn galskap i oss. Noe som holder oss sammen og gir farge til hverdagene, til byene og til stedene vi bor og lever. Kunsten og kulturen har en avgjørende rolle i dette. 

Kronikk av Aase Refsnes (SV), fylkesråd for kultur, milø og folkehelse
Og Ida Pinnerød (Ap), ordfører i Bodø

Faxen - Klikk for stort bildeFaxen Susanne Forsland

I fylkeshovedstaden Bodø er vi igjen klar for Kulturnatt. Den ble arrangert for første gang i forbindelse med byjubileet i 2016, med stor suksess. Det gleder derfor å se at denne natta videreføres i år, og kanskje har vi lagt grunnlaget for en ny og felles kulturtradisjon. Kulturnatta er et godt eksempel på hvordan kulturkommunen Bodø strekker seg mot nye mål. 

Årets kulturkommune

Bodø vant nylig prisen for «årets kulturkommune i Norge». Bakgrunnen for dette er kommunens langvarige tilrettelegging for kulturaktivitet og kulturopplevelser, men også ambisjonene om å bli europeisk kulturhovedstad. Denne anerkjennelsen er til stor inspirasjon både for Bodø og Nordland i vår videre satsing på kultur. I Bodø kommune har vi satt i gang et arbeid med en egen plan for visuell kunst, og arbeidet med ny kulturplan er godt i gang. Vi vil strekke oss mot nye mål for kulturskolen og legge til rette for at morgendagens kulturutøvere, kunstnere og amatører gis de beste forutsetninger til å møte verden med sine blikk. For oss i Bodø kommune er det et viktig å mål å greie å opprettholde en god kombinasjon av satsing på det brede kulturlivet, selve grunnmuren, og det profesjonelle. Slik utvikler vi best kulturbyen Bodø videre. 

Europeisk kulturhovedstad 2024

Bodøs visjon om å bli Europeisk kulturhovedstad i 2024 strekker seg også langt utenfor kommunegrensene. Det er et prosjekt for hele regionen. I Nordland har vi de beste forutsetninger for å nå dette målet sammen, og prosjektet er akkurat nå i støpeskjeen. Hva legger nordlendingene selv i dette? Hvordan kan vi gjennom dette prosjektet ta Nordland med ut i Europa og verden på en ny måte? Og hvordan skal vi definere våre felles mål for 2024? Hva skiller en nordlandsk kulturhovedstad fra resten av verden? Vi oppfordrer alle som ønsker det om å ta del i arbeidet og debatten!

Kulturnæringer

I Nordland fylkeskommune arbeiders det nå med nye kulturstrategier. En viktig del av vår satsningen dreier seg om kulturnæringer. Kulturnæringene bidrar til økonomisk vekst og er grunnleggende for å skape gode samfunn. Gode vilkår for kultur tiltrekker seg kreative mennesker, som igjen bidrar til utvikling og nyskapning. Utvikling av kultursektoren i Nordland styrker muligheten for at flere blir her og at flere flytter hit. Det er viktig. 

I Nordland er det et mål å løfte kultursektoren, gjennom å styrke det profesjonelle, bygge opp det frivillige og gjøre kultur tilgjengelig for flere. Det er viktig at den lokale kulturen gis gode rammevilkår og sikrer tilbud av høy kvalitet. Det er også viktig at vårt flerkulturelle samfunn, herunder også samisk kultur, gjenspeiles på våre kulturelle arenaer.

Sett spor

Viktige tiltak for å videreutvikle kulturtilbudet i Nordland er den kulturelle spaserstokken, den kulturelle skolesekken og kulturkort for ungdom. Vi vil fortsatt legge til rette for at store kulturopplevelser skal kunne oppleves på små steder i Nordland. 

Bodø kommune og Nordland fylkeskommune samarbeider tett om målet med å bli europeisk kulturhovedstad i 2024. Og på samme måte som byjubileet 2016 satte noen spor i Bodø, ønsker vi at 2024 kan sette spor i Nordland. 

Kulturnatta i Bodø er ett av sporene fra byjubileet 2016. Men kulturnatta peker også framover. Mennesker møtes på tvers av uttrykk og inntrykk, og nye opplevelser skapes. Kanskje er det akkurat i kveld at de beste ideene for framtidas kulturby skapes? 

Vi håper og tror at kulturnatta i Bodø kan inspirere folk i hele fylket til kreativitet, kunst og kultur framover, og vi ønsker lykke til med Kulturnatt 2017!

Fant du det du lette etter?