Midler til kulturminneplanarbeid i kommunen

Ivarstua i Hattfjelldal kommune.  - Klikk for stort bildeIvarstua i Hattfjelldal kommune.

Gjennom prosjektet «Kulturminner i kommunen» (KIK) inviterer Riksantikvaren også i 2017 kommunene til å søke om midler til å utarbeide en kommunal kulturminneplan. Kommuner som ønsker å gå i gang med slikt arbeid kan søke om inntil kr. 100.000,- hver.

 

Svært mange kommuner i Nordland mangler oversikt over sine verneverdige kulturminner. Å skaffe seg kunnskap om og oversikt over egne kulturminner er en viktig forutsetning for at kommunen skal kunne forvalte og «bruke» den verdifulle ressursen kulturminnene er på en god måte.

 

Hittil har 15 kommuner i Nordland søkt om og fått midler til arbeid med kulturminner gjennom KIK-prosjektet. Nordland fylkeskommune vil oppfordre de øvrige kommunene til å søke om midler for 2017. Også Nordland fylkeskommune vil prioritere dette arbeidet.

 

Brev med invitasjon til å søke om midler er sendt til alle kommunene i Nordland. Søknad sendes via Nordland fylkeskommune, som videreformidler søknadene til Riksantikvaren.

 

Søknadsfrist til fylkeskommunen er 8. februar 2017.

 

Les mer om KIK på Riksantikvarens nettsider.

Invitasjonsbrevet fra Riksantikvaren (PDF, 4 MB).

 

Smeltehytta i Sulitjelma, Fauske kommune.  - Klikk for stort bildeSmeltehytta i Sulitjelma, Fauske kommune.

Fant du det du lette etter?