600 000 til bygningsvern i Henningsvær – i første omgang

hus kopier.jpg - Klikk for stort bilde

Riksantikvaren har bevilget fire og en halv millioner kroner i prosjektmidler til Nordland fylkeskommune. Pengene er øremerket bygningsverntiltak i Henningsvær. 

 Dette som en del av arbeidet med en mulig kulturmiljøfredning i Henningsvær.
 

- Jeg er glad for at vi nå er i gang med istandsettingen av viktige historiske bygninger og anlegg i Henningsvær.  Fylkesrådets ønske er at flest mulig prosjekter igangsettes inneværende år. Vi har arbeidet så raskt som mulig med å etablere denne tilskuddsordningen men vi ser at søknadsfristen, som var 1.juni, ble i knappeste laget for mange. Derfor forlenges fristen for flere prosjekter, sier fylkesråd Ingelin Norejø (Krf).
 

Utsetter søknadsfrist

fjell kopier kopi.jpg - Klikk for stort bilde


Trevarefabrikken får tilskudd på til sammen kr. 600.000 til to prosjekter. 12 øvrige prosjekter får utvidet frist til 1.september med å fremme ny forbedret søknad.

  • Trevarefabrikken – tak får et tilskudd på 350 000 kroner. Tilskuddet skal brukes til omlegging av taktekke og reparasjon av takkonstruksjon.
  • Trevarefabrikken – fasade får et tilskudd på 250 000 kroner som skal benyttes til utbedring av skader i betongfasade og reparasjon av vinduer og dører.

Fant du det du lette etter?