Kjenner du noen som fortjener Nordland fylkeskommunes kulturpris 2017?

IMG_5903 kopier - Klikk for stort bilde Nordland fylkeskommune inviterer alle kulturinteresserte, kommuner, kulturorganisasjoner- og institusjoner og kulturaktører til å komme med forslag til kandidat(er) til Nordland fylkeskommunes kulturpris for 2017.

Kommunene anmodes om å gi videre informasjon om fylkeskulturprisen til organisasjoner i sin kommune. Forslagene må bygge på gjeldende statutter. Vedkommende kandidat må ha uFjorårets vinnere Franziska og Trond Wika og Sverre Hyttan - Klikk for stort bildeFjorårets vinnere Franziska og Trond Wika og Sverre Hyttan tført et fylkesomfattende arbeid innenfor kultursektoren. Sammen med det konkrete forslaget må det også følge en utførlig begrunnelse. Statutter for Nordland fylkeskommunes kulturpris følger vedlagt. Prisen er på kr 50 000.

Det er nedsatt et eget kulturprisutvalg som består av leder og nestleder i Fylkestingets kulturkomite, samt fylkesråden for kultur.

Overrekkelsen av prisen vil skje ved åpningen av fylkestinget i desember måned.

Forslagene sendes:

Nordland fylkeskommune

Kultur, miljø og folkehelse

Fylkeshuset, 8048 Bodø

Eller post@nfk.no

Innen 1. november d.å.

Av hensyn til de foreslåtte kandidatene ber vi om at navn ikke blir offentliggjort. Saksbehandlingen

i fylkeskommunen er unntatt offentlighet.

Fant du det du lette etter?