Vellykket startmøte for Folkehelsealliansen Nordland

marit tennfjord - Klikk for stort bilde

Våre etablerte og potensielle samarbeidspartnere på regionalt nivå var samlet 5. mai for å drøfte etablering av Folkehelsealliansen Nordland. Dette vil være nok en milepæl i gjennomføringen av Nordland fylkeskommunes handlingsplan for folkehelsearbeidet 2008-2011.

Oversiktsbilde over deltakerne på oppstartsmøtet. - Klikk for stort bilde

Fylkesråd Marit Tennfjord ønsket velkommen og sa bl.a.: "Jeg kan vanskelig tenke meg  noe arbeidsområde som er mer avhengig av samarbeid og felles innsats enn nettopp det helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid - innsats på ulike nivå og innsats fra ulike sektorer. Samarbeid og alliansebyggig er derfor et sentralt resultatområde i vår handlingsplan".

Folkehelsealliansen Nordland skal være en felles møteplass og arena for erfaringsutveksling og drøfting av visjoner, strategier og samarbeidstiltak i folkehelsearbeidet.

Forsamlingen som talte 24 representanter fra ulike viktige samarbeidspartnere ga uttrykk for stor støtte til både initiativet og tiltaket, og det kom mange gode forslag til innhold og samarbeid i en slik allianse. Det vil nå bli etablert en arbeidsgruppe med noen representanter fra deltakerne for å utforme forslag til organisering og rammer for alliansen.

I følge den nye folkehelseloven som trådte i kraft 01.01.10 skal fylkeskommunen være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket, bl.a. gjennom alliansebygging og partnerskap. Et moderne helsefremmende arbeid må drives i nært samarbeid med mange andre aktører og samfunnssektorer. 28 av Nordlands 44 kommuner er nå med i et gjensidig forpliktende samarbeid med fylkeskommunen om folkehelsearbeidet, og flere kommuner vil slutte seg til dette samarbeidet. Det er også inngått samarbeidsavtale om folkehelsearbeidet med flere aktører på regionalt nivå og frivillig sektor. Vi ønsker nå å utvikle dette regionale samarbeidet videre.

De som pr. 01.05.10 har inngått samarbeidsavtale med fylkeskommunen om folkehelsearbeidet:

  • Fylkesmannen i Nordland
  • NAV Nordland
  • Helse Nord RHF
  • Statskog
  • Helse- og Miljøtilsyn Salten
  • Friluftsrådene i Nordland
  • Forum for natur og friluftsliv Nordland
  • Nordland Idrettskrets

 

Presentasjoner


Hvordan utnytte vårt største helsepotensial? Roar Blom (PDF, 4 MB)

Fylkeskommunens plattform. Kjell Hjelle (PDF, 2 MB)

Fant du det du lette etter?