Folkehelseteamet Nordland fylkeskommune

Folkehelsearbeidet er tverrsektorielt forankret i Nordland fylkeskommune. Folkehelseteamet består av representanter fra alle avdelinger i fylkeskommunen.  

Ansvarlig etat: Kultur, miljø og folkehelse

Mandat

  • Teamet skal arbeide for at alle avdelinger i fylkeskommunen ivaretar fylkeskommunens ansvar og oppgaver i ny folkehelselov fra 01.01.12.
  • Teamet har rådgivende funksjon overfor besluttende organer i folkehelserelaterte spørsmål.
  • Teamet kan selv initiere behandling av aktuelle saker.
  • Teamet skal arbeide for at folkehelseaspektet ivaretas i alt planarbeid og i saksbehandling.
  • Teamet skal påse at det utvikles gode rutiner for informasjonsutveksling mellom avdelinger vedr. 
  • Teamet skal medvirke til samarbeid mellom avdelingene om folkehelserelaterte tiltak. 
  • Teamet har møter to ganger pr. halvår. Møteplan settes opp for ett år om gangen. Ved behandling av mer omfattende saker kan det ved behov innkalles til ekstra møter.


Medlemmer pr. 22. november 2016: 
 

Avdeling Medlem Vara
Kultur, miljø og folkehelse Kjell Hjelle (leder) Roar Blom
Kultur, miljø og folkehelse Grete H. Øien (sekretær)  
Kultur, miljø og folkehelse Dag Bastholm Geir Davidsen
Ungdommens fylkesting Trine Grytøyr Åshild Opøyen
Utdanningsavdelingen Trine Ludviksen Else Marie Ness
Økonomiavdelingen Hans Petter Karlsen Magnar Steffensen
Samferdselsavdelingen Per-Christian Størkersen Lill-Tove Vestnes
Næringsavdelingen Greta Johansen Kirsten Hasvoll
Stabsavdelingen Trude Fjærli Giskås Thommy Mikalsen
Fant du det du lette etter?
Kjell Hjelle
Folkehelserådgiver