Nye midler til Nordland

Helsedirektoratet innvilget 2 300 000 kroner til "Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse" i 2018.Nordland fylkeskommune deltar i utviklingsarbeidet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» som er initiert av Helsedirektoratet. 11 kommuner i Nordland er med. Dette er siste tildeling til det 3-årige prosjektet som avsluttes i 2018.

I prosjektet skal det legges til rette for medvirkning av befolkningen i kartlegging og identifisering av nærmiljøkvaliteter som fremmer eller hemmer helse og trivsel. Arbeidet er et ledd i implementering av folkehelseloven om å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer som kunnskapsgrunnlag for kommunale planprosesser og tiltak. 

Statusrapport for Nordlandskommunene per november 2017.

Rapport med prosjektbeskrivelser og status for alle deltakerne i prosjektet. (PDF, 15 MB)


 

Fant du det du lette etter?