Nå starter arbeidet

Handlingsplan for forebyggning av selvmord ble vedtatt i fylkestinget i forrige uke T.v. Odd Eidener, prest og frontperson i pårørendegruppa etter selvmord, Leve. I midten Ingeborg Steinholt gruppeleder i Rødt. Til høyre, fylkesråd for kultur miljø og folkehelse, Ingelin Noresjø. Thor-Wiggo Skille

Fylkespolitikerne i Nordland vedtok i forrige uke enstemmig en handlingsplan mot selvmord. Nå starter arbeidet med å sette handlingsplanen ut i livet. Organisasjonen LEVE blir en viktig samarbeidspartnerne i arbeidet. 

Fylkesråd Ingelin Noresjø (KrF) forteller at hun har opplevd et stort engasjement rundt saken etter at den ble kjent.

- Jeg har fått mange henvendelser både på mail, sms og sosiale medier, der folk har delt sterke historier med meg om selvmord. Flere av disse har signalisert at de ønsker å bidra i arbeidet med selvmordsforebygging. Det er helt tydelig at denne saken har rørt og engasjert  svært mange, sier Noresjø.

Fylkespolitikerne har avsatt 3,5 millioner til arbeidet. Det første tiltaket er etablering av en samarbeidsavtale med organisasjonen LEVE i Nordland. De vil få en årlig driftsstøtte på 250 000 kroner for å kunne trappe opp arbeidet sitt med forebygging av selvmord og hjelp til etterlatte.

- Det er rett og slett fantastisk for oss å få en samarbeidspartner som Nordland fylkeskommune. Fram til nå har vi gjort alt på dugnad. Vi skal nå sette oss ned å diskutere hvordan vi kan bruke disse midlene best mulig. En mulighet er å ansette en person i deltidsstilling. Det vil gi helt nye muligheter til å følge opp dette viktige arbeidet, sier Odd Eidner som er styreleder i LEVE Nordland (Landsforeningen for etterlatte ved selvmord). Han er stolt over at Nordland, som den første fylkeskommunen i landet, har laget en forpliktende handlingsplan mot selvmord og satt av midler til arbeidet:

 

- Det er et historisk og viktig vedtak av fylkespolitikerne. Nå håper jeg at også kommunene blir med i dette arbeidet, sier Odd Eidner.

Det var fylkespolitiker Ingeborg Steinholt (Rødt) som for litt over et år siden fremmet forslag i fylkestinget om at politikerne i Nordland skulle jobbe med en nullvisjon for selvmord. Hun er svært glad for at dette nå har materialisert seg i en konkret handlingsplan. Hun synes fylkesrådet og administrasjonen har gjort en god jobb.

- Det er stort behov for åpenhet og informasjon rundt selvmord, og politikerne har en ansvar i så måte. Handlingsplanen er en god start, mener Steinholt.

Handlingsplanen "Nullvisjon selvmord 2015-2020" skisserer en rekke tiltak, blant annet skolering av nøkkelpersoner hjelpere til å avdekke selvmordsrisiko, kompetanseheving hos ansatte i barnehage og skoler, hos arbeidsgivere og innen eldreomsorg gjennom selvmordsforebyggende kurs og en styrking av den sosialpedagogiske rådgivningstjenesten og skolehelsetjenesten.

Her finner du "Nullvisjon selvmord - Handlingsplan 2015-2020"  

Fant du det du lette etter?