Evaluering av samarbeidsavtaler

Lita gruppe 036 - Klikk for stort bilde Kommunene i Nordland har samarbeidsavtale med fylkeskommunen om folkehelsearbeidet. Nå foreligger evalueringen av avtalene. 


 

Nordland fylkeskommune har engasjert PricewaterhouseCoopers for å gjennomføre en evaluering av samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid mellom Nordland fylkeskommune og kommunene i Nordland for perioden 2014-2016. Evalueringen bygger på en omfattende dokumentanalyse, en spørreundersøkelse, fokusgruppeintervjuer med noen koordinatornettverk i fylket, samt intervjuer med sentrale personer i noen case-kommuner. Rapporten danner et viktig grunnlag for fylkeskommunens arbeid med revisjon av samarbeidsavtalene.

Noen av funnene i evalueringen:

  • Nordland fylkeskommune er en viktig støttespiller for kommunene i folkehelsearbeidet.
  • Samarbeidsavtalene er viktige for kommunenes satsning på folkehelse.
  • Kommunene har jobbet for lite systematisk med folkehelse.
  • Folkehelsekoordinatorene er nøkkelpersoner.
  • Analysene viser at kommunene prioriterer fysisk aktivitet og barn og unge.
     

PwCs anbefalinger til Nordland fylkeskommune:

Fant du det du lette etter?