Folkehelse


Forside2 - Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Gjennom folkehelseloven har fylkeskommunen fått i ansvar å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Fylkeskommunen skal videre understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, samt være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

Trine Karlsen, Petter Roman Øien, Grete H

Folkehelsealliansen Nordland møttes denne uken for å planlegge videre satsing.

Signering av avtale

Torsdag ble det underskrevet nye samarbeidsavtaler mellom fylkeskommunen og samtlige av de syv friluftsrådene i fylket.

skilting-i-bodomarka-002

Turskiltprosjektet ble offisielt avsluttet i 2017. I 2019 fordeles restmidler fra prosjektet. Søknadsfristen for å søke på restmidlene er 1. desember 2018.
Gå til søknadsskjema.

Barnas idrettsdag

Onsdag 26. september arrangeres årets største idretts- og friluftsarrangement i Nordland. 45 grunnskoler med nærmere 8000 elever og 1000 lærere gjennomfører da aktivitetsdag ved egen skole.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Etatsjef
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse