Planlagte saker til Nordland fylkesting

Tittel

Dato

Høring - Rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene

16.04.2018

Tilflytting og rekruttering fra utlandet - Sluttrapport og videre satsing

16.04.2018

E6 Helgeland sør – utvidet garanti for bompengeselskapets lån

16.04.2018

Høring - Nye kraftledninger og transformatorstasjoner i Bodø, Beiarn og Gildeskål kommuner

16.04.2018

Høring - rapport om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører

16.04.2018

Overføring av ansvar for kjøp av innenlandske flyruter til nye folkevalgte regioner

16.04.2018

Den offentlige tannhelsetjenesten - Tannhelsemelding

16.04.2018

Handlingsprogram - Kulturstrategi 2018 - 2021

16.04.2018

Høring - omfanget av leveringspliktige posttjenester

16.04.2018

Regional kompetansestrategi for Nordland

16.04.2018

Yrkesopplæringsnemndas årsmelding 2017

16.04.2018

Handlingsplan for universell utforming i Nordland fylkeskommune 2018-2021

11.06.2018

Høring - Regionreformen - etablering av ny vegadministrasjon

11.06.2018

Tertialrapport 1 - 2018

11.06.2018

Økonomisk analyse - foreløpige planrammer 2019 - 2022

11.06.2018

Årsregnskap og årsberetning 2017

11.06.2018

Fylkeshuset - ny fløy

08.10.2018

Tertialrapport 2 - 2018

08.10.2018

Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019

03.12.2018

Fant du det du lette etter?