Planlagte saker til Nordland fylkesting

Tittel

Dato

Orientering fra fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes om kulturmeldingen

03.12.2018

Orientering fra fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik om 12-årig skredsikringsplan fra nasjonal rassikringsgruppe

03.12.2018

Orientering fra fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen om arbeidet med elev- og lærlingetjenesten

03.12.2018

Orientering fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll om differensiert arbeidsgiveravgift

03.12.2018

Lokal inntaks - og formidlingsforskrift

03.12.2018

Karrieresentrene i Nordland - erfaringer, strategier og videre arbeid

25.02.2019

Rapportering på regionale planer i kultur, miljø og folkehelse

25.02.2019

Regional plan - Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland

25.02.2019

Rv. 80 Bypakke Bodø – utvidet garanti for bompengeselskapets lån

25.02.2019

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2018

25.02.2019

Vigo IKS - utvikling og erfaringer

25.02.2019

Årsmelding Nordland fylkes eldreråd 2018

25.02.2019

Fylkeskommunen og Meld. St. 15 Leve hele livet

17.06.2019

Fant du det du lette etter?