Ungdomsmedvirkning

Fylkesmannen i Nordland jobber for å få med ungdomsråd som medvirkere. Det er laget en orientering sammen med ungdomsråd i Helgeland som er levert rådgiver.

Videre har fylkesmann i sin oppfølging av "sjumilssteget" og FN's barnekonvensjon bedt kommunene om å kartlegge diverse forhold for barn og unge. Her er undersøkelsen. Det som er særlig viktig for funksjonshemmede er på s.9.

Publisert av Nicholas David Williams. Sist endret 30.06.2015 14:56
Fant du det du lette etter?