Den kulturelle spaserstokken

Omlegging av Den kulturelle spaserstokken

Administrasjon av fordeling for tilskuddsordningen Den kulturelle spaserstokken er besluttet lagt om. Som en del av en større nedtrekksplan for hele fylkeskommunen er tilskuddsordningen redusert til kr 1.500.000. Fylkesrådet har (derfor) valgt å beholde den direkte fordelingen til kommune som baserer seg på en fordelingsnøkkel mest mulig uendret.

Nå får alle kommunene et grunntilskudd på kr 20.000 og et beløp avhengig av antall innbyggere i kommunen over 67 år. Den søkbare delen av tilskuddsordningen tas bort.

Midlene skal hovedsakelig benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, etter modell fra Den kulturelle skolesekken. Det legges fortsatt vekt på samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå.

Det vises også til Eldrepolitisk program 2014-2017 hvor eldres behov for å delta i kulturelle aktiviteter er hensyntatt, blant annet ved at det offentliges ansvar for å tilby kulturelle aktiviteter til de som er helsemessig avskåret fra det, er fremhevet.


 

Fant du det du lette etter?