Aldersdiskriminering

Foto av kvinne som skriver på pc ute i naturen - Klikk for stort bilde

 

Nordland fylkeseldreråd følger debatten om aldersdiskriminering med stor interesse.

States seniorråd har vært pådrivere for at forskjellsbehandling av folk på grunn av alder skal få økt oppmerksomhet – og bør forbys. Dette med henvisning til at vårt diskrimineringslovverk ikke omfatter alder som diskrimineringsgrunnlag.  Nordland fylkeseldreråd slutter seg til dette.

 

På seniorporten.no trekker leder Wenche Frogn Sellæg fram Andebu kommune i Vestfold som eksempel, der det har vært satt en øvre grense på 80 år for innbyggerne som skal få si sin mening om kommunesammenslutning, noe som ikke strider mot norsk lov. Statens seniorråd påpeker at det trengs et sterkere lovvern for eldre utenfor arbeidslivet, og at alle mennesker - uansett alder, skal behandles individuelt og ikke tillegges egenskaper utelukkende på grunnlag av sitt fødselsår.

 

Det foreligger lite forskning på forekomst av diskriminering utenfor arbeidslivet i Norge. EU har foreslått et likebehandlingsdirektiv for alder utenfor arbeidslivet.  Ministerkomiteen i Europarådet anbefaler alle stater å ta inn et forbud mot aldersdiskriminering i sitt nasjonale lovverk.  En rekke land som Sverige, Storbritannia, Nederland, Irland og Canada har allerede gjennomført dette.

 

Regjeringen arbeider med en ny universell diskrimineringslov. Verken landets eldreråd eller fylkeseldreråd har vært høringsinstanser i denne prosessen. Nordland fylkeseldreråd har etterlyst dette, og vil ta initiativ overfor kommunale eldreråd i Nordland til å gi kommentarer til arbeidet, og til å komme med eksempler på områder der aldersdiskriminering skjer i samfunnet.

 

De fleste aldersgrenser er satt i en tid da vi levde med andre holdninger til alder som kriterium.  Aldersgrenser i arbeidslivet, kan forplante seg til andre deler av samfunnslivet og til de eldre selv.  Eldre vil pålegge seg selv begrensninger og med det kunne forsterke en usaklig forskjellsbehandling av sin aldersgruppe.

 

Nordland fylkeseldreråd registrerer at eldre er godt representert blant kandidatene til høstens kommune- og fylkestingsvalg, og opplever dette som et uttrykk for at eldre både vil og kan.

Fant du det du lette etter?