Visuell kunst - opphold i Nordland

Kriterier
Formål
 • Bidra til at kunstnere innenfor et bredt spekter får mulighet til opphold i Nordland.
 • Fremme kunstnerisk virksomhet med utgangspunkt i Nordland.
 • Økt internasjonalisering, sette Nordland på kartet.
   
Hvem kan søke
 • Organisasjoner
 • Kommuner og samarbeidende nettverk.
   
Hva kan støttes
 • Stipend for kunstnere som kommer til Nordland i en AIR-ordning (Artist in Residence).
 • Reiser for kunstnere til Nordland.
 • Deler av administrative kostnader.
 • Forprosjekt for etablering av en AiR-ordning.
Bakgrunnen for AiR her – side 12 i dokumentet.
   
Vilkår
 • At søker har etablert eller skal etablere AiR-ordning i Nordland.
 • At søker har lokaler for bolig og arbeidsted/atelier.
 • Det må foreligge en plan for drift.
 • Etablert samarbeid eller finansiering fra kommune eller andre støtteordninger. Nordland fylkeskommune bidrar ikke til full finansiering.
   
Støttenivå  
   
Krav til søknad Søknaden skal inneholde en prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan.
  Søknadsskjema finner du på høyre side
Søknadsfrist 1. mars
Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Fag- og utviklingsleder