Viltformål

Kriterier
Formål Bidra til å gjennomføre oppgaver innen viltforvaltningen og tiltak i regi av enkeltpersoner, lag og organisasjoner der tiltaket har regional, interkommunal eller nasjonal karakter.
   
Hvem kan søke
 • Enkeltpersoner
 • Frivillige organisasjoner
 • Kommuner
 • Institusjoner.
   
Hva kan støttes

Dette er noen eksempler på tiltak som kan få tilskudd:

 • Kartlegging av viltets leveområder og viltinteresser i kommuner og regioner.
 • Innarbeiding av viltets leveområder og viltinteresser i kommunale planer etter plan- og bygningsloven.
 • Tiltak for bedre bestandsoversikt.
 • Oppretting og drift av lokale samarbeidsråd.
 • Deltakelse i rettighetshaveres driftsplanarbeid.
 • FoU og studentoppgaver
 • Tilrettelegging, organisering og informasjon om jakt og jaktmuligheter.
 • Andre særlig prioriterte viltformål.
   
Vilkår  
   
Støttenivå Inntil 50 prosent av godkjente kostnader.
   
Krav til søknad Miljødirektoratet sitt søknadssystem på internett skal benyttes. Rett utfylling i dette systemet oppfyller kravene til innhold i søknaden.
   
Søknadsfrist 15. januar
Fant du det du lette etter?