Ung kultur

Kriterier
Formål Fremme kultursamarbeid innad i kommuner, og mellom kommuner og regioner, for målgruppen ungdommer mellom 13-19 år. 
   
Hvem kan søke
  • Kommuner
  • Organisasjoner
  • Enkeltpersoner.
   
Hva kan støttes

Prosjekter eller arrangement der barn og unge er målgruppe, og der barn og unge er involverte aktører.

Det er ungdommens fylkesråd som vurderer søknadene og behandler søknadene.

   
Vilkår Tiltaket må finne sted i søknadsåret.
   
Støttenivå Inntil kr. 20.000
   
Krav til søknad Søknadene bør være av, for og med barn og unge. Søknadene må inneholde en beskrivelse som forteller hvilke tiltak som gjennomføres. Det skal legges ved budsjett der spesifikt søknadsbeløp må framgå.

Rapport og regnskap må levers innen 31.12. i tiltaks- og søkeåret.
   
Søknadsfrist 1. februar og 1. september
Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Rådgiver