Turskiltprosjektet

Tilskudd som skal bidra til informasjon, skilting og merking av steder, stier og plasser m.v. hvor folk oppholder seg . Ordningen skal skape tryggere ferdsel i friluft.

Tilskuddsordningen er et samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen og Nordland fylkeskommune. 

 

Kriterier
Formål

Formålet med turskiltprosjektet er gjennom informasjon, skilting og merking å bidra til økt og trygg friluftferdsel der folk bor og oppholder seg.

   
Hvem kan søke

1) Frivillige organisasjoner og foreninger (idrettslag, speiderforeninger, grendelag, velforeninger, turlag osv.) registrert med organisasjonsnummer i det offentlige frivillighetsregisteret.

2) Interkommunale friluftsråd.

3) Kommuner, reiselivsorganisasjoner, hytteforeninger og andre interessenter kan søke sammen med en frivillig organisasjon (kategori 1) el. et interkommunalt friluftsråd (kategori 2).

   
Hva kan støttes

Prosjektmidlene skal gå til merking og skilting av turruter i tråd med Merkehåndboka.

Støtten går kun til innkjøp og produksjon av skilt, merking og infotavler (inkl. innfestings-materiell / annet festemateriell) samt til informasjon knyttet til tavlene og til turkort, se "Manual - Turskiltprosjektet". Det kan gis støtte til skilting og merking av alle typer løyper og stier som omtales i Merkehåndboka. Det gis ikke støtte til prosjektering, infomateriell, utbedring av selve turruta eller til markedsføring.

   
Vilkår

Se egne retningslinjer (DOCX, 950 kB) og grafisk manual (PDF, 14 MB).

   
Søknadsfrist 15. februar
Søknader kan sendes inn fra og med 20. januar via Miljødirektoratets søknadssenter.
   
Krav til søknaden

Når du skal søke, må følgende opplysninger oppgis:

  • Søkers navn og adresse, kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer
  • Organisasjonsnummer
  • Kontonummer
  • Kort beskrivelse av tiltaket/prosjektet
  • Budsjett og finansieringsplan

    Gå til søknadssenter
       
Fant du det du lette etter?
Tomm Jensen
Rådgiver