Transportstøtte til industribedrifter

Kriterier
Formål Å lette de konkurransemessige ulempene som følge av lange transportavstander, sammenlignet med sentralt beliggende bedrifter i Norge.
   
Hvem kan søke Industribedrifter i Nordland.
   
Hva kan støttes Fraktkostnader i forbindelse med salg av egenproduserte varer (uttransport).
   
Vilkår

Bedriften må framstille en egenprodusert vare, på et produksjonssted i Nordland.

Bedriften må falle innenfor det næringsmessige virkeområdet for ordningen. Kun bestemte industribransjer omfattes.

Varene må være transportert med transportselskap i yrkesmessig trafikk.

Søkeren må selv ha betalt frakten.

Bedriften må ha støtteberettigede transportutgifter som gjennom året overstiger 3 prosent av bedriftens totale salgsinntekter av egenproduserte varer.

Varene må være transportert ut av fylket, og ha en transportlengde på minimum 350 kilometer.
   
Støttenivå

Støttebeløpet tilpasses årlig bevilgning, men retningsgivende satser er 10-20 prosent av støttegrunnlaget. Støtten utbetales etterskuddsvis.

Her er søknadsskjema. (PDF, 117 kB)
   
Krav til søknad Bedriftens regnskap må føres slik at støtteberettigede transportutgifter er klart skilt ut.
   
Søknadsfrist 15. august.
Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Jørgen Andre Eliassen
Saksbehandler