Tilskudd for lærlinger og lærekandidater 2017

Kriterier
Formål

Stimulere bedrifter til å ta imot lærlinger og lærekandidater

Hvem får tilskudd?

Alle bedrifter som tar inn lærlinger eller lærekandidater

Typer tilskudd

Basistilskudd I gis til bedrifter som ansetter ungdom mellom 16 og 21 år som ikke har forbrukt opplæringsretten.

Sats: kr 148 030,- fordelt på antall måneder i læretida (hovedmodellen).

Verneverdige fag (Basistilskudd I): kr 57 784,- i tillegg til basistilskuddet.
 

Basistilskudd II gis når lærlingen har forbrukt opplæringsretten eller når lærlingen har fylt 21 år og skal ha full opplæring i bedriften (mangler riktig Vg1 og/eller Vg2 fra videregående skole)

Sats: kr 4 770,- pr. mnd.

Verneverdige fag (Basistilskudd II): kr 8 254,- pr. mnd. (gjelder ikke lærekandidater)


Når lærekontrakt/opplæringskontrakt er ferdig godkjent, er lærebedriften tilskuddsberettiget, og trenger ikke å søke for å få Basis I- eller II-tilskudd.

Opplærings- tilskudd til lærekandidater Gis til bedrifter som i 2017 tegner opplæringskontrakt med en lærekandidat som har ungdomsrett, og som er fra Nordland. Tilskuddet er på kr 50 000,-
Statlig tilskudd Det kan søkes om ekstraordinært statlig tilskudd for lærlinger og lærekandidater med spesielle behov. Link til udir.no
Vilkår

Lærekontrakt/opplæringskontrakt opprettes i VIGO Bedrift. Etter behandling av saksbehandler hos NFK, skrives kontrakten ut i 3 eksemplarer og sendes til Utdanningsavdelingen på NFK for endelig godkjenning. Dette gjøres så tidlig som mulig, og helst før læretiden starter.


Alle godkjente kontrakter telles opp som tilskuddsberettigede 30. juni og 31. desember. Utbetaling skjer etterskuddsvis pr. halvår på de samme datoene.

Feil tilskudd Feil tilskudd skal korrigeres. Dersom det er utbetalt for mye tilskudd, må dette betales tilbake.
Fant du det du lette etter?
Stein Joar Olsen
Konsulent - Fagopplæring