Tilskuddsordninger - andre

Oversikt over tilskuddsordninger som enkeltpersoner o.a. kan søke på.

Kriterier
Formål Finansiere kvalifiseringstiltak for voksne praksiskandidater og voksne lærlinger.
   
Hvem kan søke Instanser og virksomheter som driver kompetanseheving i Nordland (f.eks.: OPUS, opplæringskontor, studieforbund, lærebedrifter og andre private virksomheter) Enkeltsøkere som søker opplæring for voksne kan søke om kostnadsdekning før de starter på kurs.
   
Hva kan støttes

Eksamensforberedende kurs av inntil 150 timers varighet for voksne med rett. Deltakere bør ha minimum 3 år allsidig praksis i faget før de deltar på kurs. 

Eksamensforberedende kurs for voksne lærlinger som skal avlegge sentralgitt skriftlig eksamen i yrkesfag. 

Enkeltsøkere (voksne med rett) kan søke om kostnadsdekning for å delta på eksamensforberedende kurs eller andre individuelle kvalifiseringstiltak som ikke er finansiert av Nordland fylkeskommune.

   
Vilkår

Midlene er behovsbasert og knyttet til individuell voksenrett. For at søknader om eksamensforberedende kurs skal behandles, bør grunnlaget være minimum 8 søkere med rett til videregående opplæring (søkt i Vigo Voksen).Søknad om kostnadsdekning fra enkeltsøkere (voksne med rett) må sendes inn før kursstart.

Søknader om kostnadsdekning som gjelder kurs eller andre kvalifiseringstiltak som er igangsatt, gis avslag. Det gis normalt ikke tilskudd til fagområder som Nordland fylkeskommune dekker gjennom etablerte opplæringstilbudtilbud for voksne.

   
Støttenivå Eksamensforberedende kurs kan støttes med 1.100 kr timen. Kostnadsdekning for individuelle tiltak støttes med inntil 18.000 kroner.
   
Krav til søknad Søknadsskjema lenger ned på siden må fylles ut, og aktuelle deltakere må søke om opplæring på www.vigo.no
   
Søknadsfrist Søknader behandles fortløpende fra 1. januar til 31. oktober.

 

Det nasjonale turskiltprosjektet er formelt slutt. 

Området skilting og informasjonstavler videreføres gjennom spillemidlene fra og med 2019.
Bestemmelser og søknadsskjema for ordningen vil ligge på nettsiden Anleggsregisteret.no

Fant du det du lette etter?