Tilskuddsordninger - andre

Oversikt over tilskuddsordninger som enkeltpersoner o.a. kan søke på.

Kriterier

Formål

Finansiere kvalifiseringstiltak for voksne praksiskandidater og voksne lærlinger.

Hvem kan søke

Instanser og virksomheter som driver kompetanseheving i Nordland (f.eks.: OPUS, opplæringskontor, studieforbund, lærebedrifter og andre private virksomheter)

Hva kan støttes

Eksamensforberedende kurs av inntil 150 timers varighet for voksne med rett. Deltakere bør ha minimum 3 år allsidig praksis i faget før de deltar på kurs. 

Eksamensforberedende kurs for voksne lærlinger som skal avlegge sentralgitt skriftlig eksamen i yrkesfag. 

Vilkår

Midlene er behovsbasert og knyttet til individuell voksenrett. For at søknader om eksamensforberedende kurs skal behandles, bør grunnlaget være minimum 8 søkere med rett til videregående opplæring (søkt i Vigo Voksen).

Søknader om kostnadsdekning som gjelder kurs eller andre kvalifiseringstiltak som er igangsatt, gis avslag. Det gis normalt ikke tilskudd til fagområder som Nordland fylkeskommune dekker gjennom etablerte opplæringstilbudtilbud for voksne.

Støttenivå

Eksamensforberedende kurs kan støttes med 1.100 kr timen.

Krav til søknad

Søknadsskjema lenger ned på siden må fylles ut, og aktuelle deltakere må søke om opplæring på www.vigo.no

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende fra 1. januar til 31. oktober.

 

Det nasjonale turskiltprosjektet er formelt slutt. 

Området skilting og informasjonstavler videreføres gjennom spillemidlene fra og med 2019.
Bestemmelser og søknadsskjema for ordningen vil ligge på nettsiden Anleggsregisteret.no

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson