Statskogordningen

Kriterier
Formål Styrke arbeidet med prosjektrettet næringsutvikling og folkehelsearbeid i kommuner der Statskog SF er stor grunneier.
   
Hvem kan søke

Kommuner, grendelag, organisasjoner, enkeltpersoner og småbedrifter i utkantområder.
 

Det geografiske virkeområdet er kommuner i Nordland hvor Statskog SF er stor grunneier: Grane, Hattfjelldal, Vefsn, Hemnes, Rana, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Bodø, Fauske, Sørfold, Steigen, Hamarøy, Tysfjord, Ballangen, Narvik og Evenes.
   
Hva kan støttes

Tilrettelegging for økt satsing på naturbasert reiseliv og næringsvirksomhet knyttet til Statskogs arealer og i verneområder.

Tiltak innenfor skog- og trebearbeidende virksomhet samt visse former for bygdeutvikling.

Prosjekter innenfor miljøvennlig energiproduksjon.

Tiltak der skog og natur inngår i ulike former for tjenesteytende virksomhet.

Prosjekter innenfor mineralske ressurser.

Det gis ikke støtte til prosjekter som allerede er gjennomført.

   
Vilkår  
   
Støttenivå Normalt vil innvilget tilskudd utgjøre inntil 50% av tilskuddsgrunnlaget. For kvinne- og ungdomsrelaterte tiltak kan det gis inntil 75% tilskudd.
   
Krav til søknad

Søk tilskudd her: https://regionalforvaltning.no
 

Søknaden må skissere bakgrunnen for prosjektet og synliggjøre behovet for tiltaket. Den skal inneholde følgende elementer: sammendrag, prosjektbeskrivelse, kontakt, bakgrunn, prosjektmål, forankring, prosjektorganisering, samarbeidspartnere, aktiviteter, målgrupper, resultat, effekter, geografi og økonomi (kostnads- og finansieringsplan inkl. evt. timeantall og timesatser for eget arbeid i prosjektet).

 

For generelle tips til søknadsskriving, se Veileder for søkere til tilskuddsmidler ved næring og regional utvikling. (DOCX, 45 kB)

   
Søknadsfrist Søknadene behandles fortløpende
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Cecilie Henriksen
Saksbehandler
Tom-Rune Eliseussen
Statskog Ofoten
Harald Rundhaug
Statskog Salten
Tare Steiro
Statskog Helgeland
  •   971 11 410