Spillemidler - idrettsanlegg

Kriterier
Formål Bidra til utbygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Spillemidler til utbygging og rehabilitering av anlegg skal gi befolkningen mulighet til å drive aktivitet i regi av både frivillige medlemsbaserte organisasjoner og egenorganisert aktivitet.
Kulturdepartementets bestemmelser regulerer hva spillemidlene kan brukes til.
Mer informasjon: Anleggsregisteret.no
Hvem kan søke
  • Kommuner
  • Idrettslag,
  • Ulike godkjente organisasjoner
  • Andre sammenslutninger
(se i linken ovenfor for eksakte bestemmelser om hvem som kan søke)
Hva kan støttes Det kan søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet (idrett og fysisk aktivitet for alle), og som ikke er underlagt fortjenestebaserte eierformer og/eller driftsformer.
For mer eksakte beskrivelser, se i bestemmelsene (link ovenfor).
Vilkår Anleggene må være innarbeidet i en kommunal plan.
Støttenivå Hovedregelen er at det kan søkes om tilskudd til ordinære anlegg, inkludert rehabilitering, på inntil en tredel av godkjent kostnad.

Se i bestemmelsene (link ovenfor) for detaljer om støttenivå.

Nærmiljøanlegg har egne satser. Se i bestemmelsene (link ovenfor).
Krav til søknad Informasjon finnes i bestemmelsene (link ovenfor).
Søknadsskjema finner du på nettsiden Anleggsregisteret.no.

Det anbefales å ta kontakt med egen kommune for råd og veiledning.
Søknadsfrist Hver enkelt kommune har egne frister.
Kommunenes frist for å søke hos fylkeskommunen er 15. januar.
 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Kristin Hunstad
Rådgiver/idrett og spillemidler idrettsanlegg