Samiske språkstipend

Kriterier
Formål

Utdanningsstipendet skal motivere til å ta utdanning i samiske språk.

   
Hvem kan søke

Søkere som studerer samisk språk på universitets- eller høgskolenivå.

Søkere som har samisk språkopplæring på videregående skole.

   
Hva kan støttes

Utdanningsstipendet skal støtte utdanning i samiske språk, som formålet sier.

   
Vilkår Søkere til utdanningsstipendet må ha vært bosatt i Nordland minimum i 2 år. Søkere som er midlertidig bosatt utenfor Nordland på grunn av familieforhold eller lignende, vil bli særskilt vurdert i hvert enkelt tilfelle.
   
Støttenivå Varierende fra år til år.
   
Krav til søknad

Det er utarbeidet egne søknadsskjema som skal benyttes for utdanningsstipendet.

   
Søknadsfrist

15. oktober. Søknadsskjema (PDF, 60 kB)

                  Søknadsskjema sørsamisk (PDF, 83 kB)

   

 

         
Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Vivian Aira
Rådgiver samiske saker