Miljømillionen


Kriterier
Formål Utvikle konkrete handlinger i tråd med visjonen "Miljøfylket Nordland" og dermed bidra til å utvikle Nordland til en bærekraftig retning.
Hvem kan søke

For regionale tiltak kan Nordlands næringsliv, samarbeidende lokalsamfunn/kommuner og fylkeskommunale institusjoner søke.

For lokale tiltak (Lokal Agenda 21-potten) kan lokalsamfunn og kommuner søke. Andre målgrupper kan også stå som søker,
men kommunal tilknytning må dokumenteres.
Hva kan støttes

Tiltak som har betydning for Nordland som region. Tiltak som omsetter lokalt engasjement til konkret handling, spesielt hos barn og unge.
Internt miljøarbeid i fylkeskommunen i tråd med "Miljøfylket Nordland".

Tema for 2017 er "Nordlands miljødag". Miljødagen er 5. juni, samme dato som verdens miljødag.
Dette innebærer at søknader som faller inn under dette temaet vil bli prioritert, men utelukker ikke at andre prosjekter kan tildeles støtte. Fylkesråden ønsker med årets tema å bidra til å markere Nordlands miljødag og dermed øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål og bærekraftig utvikling. Barn og unge er hovedmålgruppen for virkemidlet.

En viss andel kan brukes årlig til "Feie-for-egen-dør-tiltak" i fylkeskommunen eller fylkeskommunale institusjoner. Det kan søkes kultur- og miljøavdelingen om sum tilsvarende egen avdelings delfinansiering av prosjektet.

Vilkår Se her: Retningslinjer for tilskudd til miljøsatsingen i Nordland (PDF, 28 kB)
Støttenivå Inntil 50 prosent av bevilgningsgrunnlaget.
Krav til søknad

Søknaden må inneholde opplysninger om

  • Formål og målsetting,
  • Definisjon av målgruppe
  • Hvordan tiltaket er planlagt gjennomført.

Opplys også om fremdriftsplan, samarbeidspartnere og finansieringsplan, med kostnadsoppsett.
Etter prosjektperioden skal det lages en beskrivelse av hvordan tiltaket har påvirket målgruppen.


Litt inspirasjon undervegs (PDF, 2 MB)

Søknadsfrist  1. februar og 1. september

 

 

Sist endret 31.01.2017
Fant du det du lette etter?
Charlotte Alexander Lassen
Rådgiver klima og miljø