Kulturtransportspleis

Ungdommens fylkesråd vil at ungdom i Nordland skal sikres lik og god tilgang til kulturopplevelser. Ungdommens fylkesråd prioriterer å bruke kr 125 000 av UNGplan-budsjettet for 2016 på å gi støtte til kulturtransportspleis.

Kommuner og organisasjoner kan søke om 70% spleis-tilskudd.

 
Kriterier
Formål

Kulturtransportspleisen er til for at ungdom i Nordland - uavhengig av hvor de bor skal få muligheten til å reise til kultur- og fritidsaktiviteter for en billigere penge.

Kulturkortet i Nordland eies og driftes av Nordland fylkeskommune.

   
Hvem kan søke

Kommuner og arrangører av kulturopplevelser

   
Hva kan støttes

Transportkostnader til og fra kulturopplevelser

   
Vilkår

Søker forplikter seg til å informere dersom det oppstår endringer underveis, spesielt med tanke på beløp og dato.

Transporten, med påmelding og registrering, administreres av søker.

Nordland fylkeskommune er ikke ansvarlig for buss, båt eller passasjerer.

Søker betaler transporten og får refusjon ved at det sendes faktura til Nordland fylkeskommune.
   
Støttenivå Vurderes i hvert enkelt tilfelle.
   
Krav til søknad

Søknad sendes på mail til post@nfk.no Vedlagt søknadsskjema skal benyttes.

Refusjonskrav sendes til post@nfk.no senest 1 måned etter arrangementets slutt. Vedlagt for rapport skal benyttes.

Annet Videreføring av ordningen i 2017 er avhengig av hvilke priorteringer Ungdommens fylkesråd ønsker å gjøre.
Søknadsfrist Løpende.
Publisert av Åshild Opøyen. Sist endret 16.11.2016 11:10
Fant du det du lette etter?