Kulturprosjekter og arrangementer

Kriterier
Formål Gjøre kunst og kulturtilbud av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig av Nordlands befolkning.
   
Hvem kan søke Arrangører av kulturdager/festivaler, kommuner, profesjonelle utøvere, organisasjoner, enkeltpersoner.
   
Hva kan støttes

Prosjekter som har interesse utover et lokalmiljø. Det vil bli lagt vekt på prosjektets muligheter for regional oppmerksomhet.

Prosjekter som kombinerer bruk av amatører med profesjonelle krefter.

Formidlingstiltak rettet mot barn og unge gis særskilt prioritering.

Prosjekter/arrangement/festivaler hvor formidling av kunst og kultur er formålet.
 

Prosjekter som stimulerer til nyskaping og utvikling.
   
Vilkår

Det legges vekt på at tiltak som støttes skal være av høy kvalitet, og at det minimum har et regionalt nedslagsfelt. Det innebærer at tiltaket enten må ha deltakere fra flere kommuner eller framføres i flere kommuner.

Primært gis det støtte til tiltak som finner sted i Nordland, men det kan også gis støtte til prosjekt som arrangeres utenfor fylket hvor aktører fra Nordland deltar.

Det gis ikke støtte til lokale tiltak, drift av organisasjoner eller institusjoner, ordinære studieturer/utenlandsreiser eller innkjøp av utstyr.
 

Det vil bli tatt hensyn til gjeldende politiske prioriteringer innenfor kulturområdet, og søknadene gis en skjønnsmessig vurdering i forhold til disse ved behandling.
   
Støttenivå Vurderes i hvert enkelt tilfelle.
   
Krav til søknad

Det skal ligge ved en prosjektbeskrivelse som viser hvilke tiltak som gjennomføres, målsettinger og kunstnerisk profil, samt beskrivelse av hvilke målgrupper prosjektet retter seg mot. Søknaden må også inneholde budsjett og finansieringsplan.

Det skal gjøres rede for eventuelle utviklingsplaner, og søknadsbeløpet til Nordland fylkeskommune må spesifiseres.

Om det søkes tilskudd fra andre enn Nordland fylkeskommune, må det framgå hvilke instanser dette er. Dersom det allerede er innvilget andre tilskudd, må det framgå av søknaden.

Du søker på eget søknadsskjema som du finner her.

Etter avsluttet prosjekt rapporteres det tilbake på dette skjemaet (DOC, 134 kB)

   
Søknadsfrist

Søknadsfrister: 1. mars og 1. september
 

Behandlingstid er ca en måned. Prosjekter og arrangement som er gjennomført før behandling, kan ikke forvente tilskudd.
Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Fag- og utviklingsleder