Tilskuddsordninger - kommuner

Oversikt over tilskuddsordninger kommuner - og kommuner i samarbeid med andre - kan søke på.
 

Den nye tilskuddsordningen fra 2014, som administreres av «Nasjonal kommunikasjonsmyndighet» (tidl. Post og Teletilsynet) blir videreført i 2018, og samlet støttebeløp for hele landet er 149,7 mill. kr.

Nordland fylkeskommune vil samarbeide med kommunene for å arbeide fram gode prosjektsøknader, konkurransegrunnlag og kravspesifikasjoner.

Det vil komme nærmere opplysninger om søknadsfrist og mulige endringer i kriteriene i løpet av  1. kvartal 2018.

Hans Olav Lahlum på Fauske bibliotek

Nordland fylkesbibliotek gir støtte til folkebibliotek som vil arrangere forfatterbesøk selv. Hvert år kan dere søke om støtte til forfatterturné i egen region. Send søknad innen 1. desember for turnéer som skal arrangeres i løpet av våren, og innen 1. mai for turneer som skal gå til høsten.

NB! Fra og med 2017 kan dere også søke på midler til debattleder ut fra de samme forutsetninger.

Det nasjonale turskiltprosjektet er formelt slutt. 

Området skilting og informasjonstavler videreføres gjennom spillemidlene fra og med 2019.
Bestemmelser og søknadsskjema for ordningen vil ligge på nettsiden Anleggsregisteret.no

Fant du det du lette etter?