Interreg

Kriterier
Formål

Interreg er et knippe utviklingsprogrammer for bredt internasjonalt samarbeid i Skandinavia og Europa for øvrig.

Gjennom regionsamarbeid skal disse EU-programmene styrke bærekraftig vekst og øke sosial og økonomisk integrasjon mellom landene. Nordland fylkeskommune deltar i programmene for å utnytte potensialet for vekst og utvikling som ligger i å rette blikket over grensene og samarbeide internasjonalt.

For mer informasjon om Interreg og internasjonalt samarbeid trykk her.

   
Hvem kan søke Interreg er åpen for alle: organisasjoner, myndigheter, FoU-miljøer, næringssammenslutninger, utviklingsselskap osv.
   
Hva kan støttes

Interreg-prosjekter skal fremme samarbeid som styrker nærings- og kompetanseutvikling, innovasjon, miljøtiltak, transport, kommunikasjoner og bærekraftig utvikling.

Nordland deltar i følgende Interreg-program:

Interreg VA - samarbeid mellom regioner med felles grense. Her er programmene Nord og Botnia-Atlantica aktuelle.

Interreg VB - samarbeid mellom land i Europa for å fremme territoriell integrasjon. Aktuelle program er Nordlig Periferi og Arktis, Nordsjøprogrammet og Østersjøprogrammet.
I Østersjøprogrammet deltar Nordland i underprogrammet Barents 2010+.

Interreg Europe (VC) – samarbeid mellom regioner i alle land i Europa.

Nordland deltar også i Kolarctic programmet, som fremmer samarbeid med NordVest Russland.

   
Vilkår Prosjektene må godkjennes av det aktuelle programmets internasjonale styringskomite, og øvrig finansiering må være avtalt.
   
 
   
Krav til søknad

Norsk partner søker om midler via https://regionalforvaltning.no Fellessøknaden som utarbeides av det internasjonale partnerskapet i prosjektet, norsk partner inkludert, skal legges ved.

Timeantall og timesatser for eget arbeid i prosjektet skal settes opp i søknaden.

 

Les mer om forenklet administrasjon av prosjekter, men strengere krav til målbare resultater.

 

Ved behov for teknisk support ta kontakt med Jørgen Andre Eliassen på tlf 75 65 03 99 eller epost jorgen.andre.eliassen@nfk.no.

   
Søknadsfrister

Interreg Nord: 15. februar 2018

Botna-Atlantica: Ta kontakt med Gunnhild Aasmoe   gunaas@nfk.no

Nordlig Periferi og Arktis: 28. februar 2018

Kolartic:  29. september 2018

Nordsjøprogrammet: legges ut på programmets nettside

Østersjøprogrammet: legges ut på programmets nettside

Interreg Europe: legges ut på programmets nettside

   
Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Gunnhild Aasmoe
Seniorrådgiver
Rådgiver - kunnskapsbasert vekst
Eirik Fiva
Direktør/Director