Helsefremmende videregående skoler

Kriterier
Formål Fremme folkehelse og utjevne sosiale forskjeller, i henhold til fylkestingets vedtak fra 2013 - Opptrappingsplan for helsefremmende videregående skoler.
   
Hvem kan søke Videregående skoler i Nordland
   
Hva kan støttes
 • Fysisk tilrettelegging som ikke dekkes av spillemidler eller friluftsmidler.
 • Motivasjons- og stimuleringstiltak.
 • Kostholdstiltak.
 • Arbeid med psykisk helse
 • Rus- og tobakksforebyggende arbeid
 • Fysisk aktivitet
 • Utstyr som vil fremme mer aktivitet for enkelte grupper.
 • Kompetanse for å få mer fokus på et av områdene
 • Særskilte tiltak for spesielle grupper.
   
Vilkår Tiltakene det søkes støtte for skal være behandlet av skolemiljøutvalget ved den enkelte skole.
   
Støttenivå Vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ordningen har en totalramme på ca. en million kroner.
   
Krav til søknad

Søknaden skal inneholde:

 • Søkers navn og adresse, kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer.
 • Kort beskrivelse av tiltaket/prosjektet samt hvilke målgrupper det er rettet mot.
 • Tidsplan for gjennomføring av tiltaket/prosjektet.
 • Budsjett og finansieringsplan.
 • Søknadsbeløp må spesifiseres
   
Søknadsfrist 15. mars
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Bjørn-Are Melvik
Rådgiver/ helsefremmende skoler og -barnehager