Grunntilskudd - Barne og ungdomsorganisasjoner

 

 

Kriterier
Formål Til drift og økt aktivitet i frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Nordland 
   
Hvem kan søke
  • Frivillige barne-og ungdom organisasjoner fylkesledd/krets
   
Hva kan støttes
  • . Grunn - aktivitet og deltaker tilskudd
   
Vilkår Kriteriene ligger til høyre
   
Støttenivå Beregnes etter antall medlemmer, aktivitet og deltakelse på opplæring og aktivitet
   
Krav til søknad

Grunntilskudd utbetales på bakgrunn av antall betalende medlemmer og antall lokallag pr. 31.12 i året før tildelingsåret, på grunn av dokumentasjonskravet.

Tilskuddet gis til organisasjoner som tilfredsstiller følgende krav:

  1. Det må være en fylkes- eller kretsorganisasjon med minst tre lokallag fordelt på minst tre kommuner i Nordland.
  2. Organisasjonen må ha eget styre på fylkes/kretsplan.
  3. Organisasjonen må være medlem i en landsomfattende barne og ungdomsorganisasjon

Aktivitetstilskudd beregnes på bakgrunn av egenaktivitet i året før tildelingsåret. Tilskuddet kan gis til organisasjoner som er berettiget til grunntilskudd, samt til andre organisasjoner som har egne barne- og ungdomstiltak.

Deltakertilskudd gis på bakgrunn av deltakelse ved lederopplæring i året før tildelingsåret. Tilskuddet gis for deltakelse ved lederopplæring på internasjonalt, nasjonalt eller landsdelsplan. (Gjelder ikke landsmøter/årsmøter/styremøter.)

   
Søknadsfrist 15. februar

 

Retningslinjer tilskudd 2018  (PDF, 125 kB)

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Rådgiver