Friluftsliv - statlig tilskudd

Kriterier
 Formål Medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.
   
Hvem kan søke Lag og organisasjoner som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv.
   
Hva kan støttes Primært tiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, som for eksempel organiserte turer, friluftsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter. Det kan også gis støtte til utstyr og materiell som medvirker til å fremme friluftslivsaktivitetene, for eksempel fiskestenger og telt.

Ordningen ligger under Miljødirektoratet, og søknadene behandles av Nordland fylkeskommune.
   
Vilkår

Aktiviteter og tiltak som vil bli prioritert:

 • Aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for ulike brukergrupper.
 • Tiltak som blir gjennomført i nærmiljøet – særlig vekt på byer og tettsteder.
 • Tiltak som inkluderer en plan for markedsføring av tiltaket overfor ulike aktuelle målgrupper.
 • Tiltak som innebærer utvikling av nye metoder og tiltak for å oppfylle tilskuddsordningens mål på en bedre og mer effektiv måte.
 • Tiltak i forbindelse med Sportsfiskets år 2014, og andre tiltak som fremmer innlandsfiske som friluftslivsaktivitet.
 • IKT-baserte produkt og tjenester som kan medvirke til at flere blir aktive og tar del i friluftsliv.
 • Tiltak som medvirker til å synliggjøre og formidle kulturminne som opplevelsesverdi i friluftsliv.
 • Følgende befolkningsgrupper blir prioritert:
 • Personer som er lite fysisk aktive
 • Barn, unge og barnefamilier
 • Personer med nedsatt funksjonsevne
 • Personer med innvandrerbakgrunn
   
Krav til søknad Søknadene fylles ut på Miljødirektoratets søknadssenter.
 
   
Rapportering Rapportering gjøres i Miljødirektoratets søknadssenter.
   
Søknadsfrist 1. feb
 
 
Fant du det du lette etter?
Tomm Jensen
Rådgiver