Eksamensforberedende kurs for yrkesfag

Kriterier
Formål Finansiere kvalifiseringstiltak for voksne praksiskandidater og voksne lærlinger.
   
Hvem kan søke Instanser og virksomheter som driver kompetanseheving i Nordland (f.eks.: OPUS, opplæringskontor, studieforbund, lærebedrifter og andre private virksomheter) Enkeltsøkere som søker opplæring for voksne kan søke om kostnadsdekning før de starter på kurs.
   
Hva kan støttes

Eksamensforberedende kurs av inntil 150 timers varighet for voksne med rett. Deltakere bør ha minimum 3 år allsidig praksis i faget før de deltar på kurs. 

Eksamensforberedende kurs for voksne lærlinger som skal avlegge sentralgitt skriftlig eksamen i yrkesfag. 

Enkeltsøkere (voksne med rett) kan søke om kostnadsdekning for å delta på eksamensforberedende kurs eller andre individuelle kvalifiseringstiltak som ikke er finansiert av Nordland fylkeskommune.

   
Vilkår

Midlene er behovsbasert og knyttet til individuell voksenrett. For at søknader om eksamensforberedende kurs skal behandles, bør grunnlaget være minimum 8 søkere med rett til videregående opplæring (søkt i Vigo Voksen).Søknad om kostnadsdekning fra enkeltsøkere (voksne med rett) må sendes inn før kursstart.

Søknader om kostnadsdekning som gjelder kurs eller andre kvalifiseringstiltak som er igangsatt, gis avslag. Det gis normalt ikke tilskudd til fagområder som Nordland fylkeskommune dekker gjennom etablerte opplæringstilbudtilbud for voksne.

   
Støttenivå Eksamensforberedende kurs kan støttes med 1.100 kr timen. Kostnadsdekning for individuelle tiltak støttes med inntil 18.000 kroner.
   
Krav til søknad Søknadsskjema lenger ned på siden må fylles ut, og aktuelle deltakere må søke om opplæring på www.vigo.no
   
Søknadsfrist Søknader behandles fortløpende fra 1. januar til 31. oktober.

 

Søknadsskjema eksamensforberedende kurs

For kursarrangør - Søknad om tilskudd til eksamensforberedende kurs
1. Bakgrunn og behov for kurset - dekningsområde, 2. Kursets varighet og timeomfang, 3. Organisering/Struktur/Undervisningsform
Alle deltakere må få informasjon om sine rettigheter, og søke om opplæring på www.vigo.no

Rapportering etter at kurset er gjennomført

Hvis det gis tilsagn om tilskudd til kurset, skal en kortfattet rapport sendes inn til post@nfk.no etter at kurset er gjennomført og eksamen er avholdt:

- Ble kurset gjennomført i henhold til beskrivelsen i søknaden?

- Hvem startet på kurset?

- Hvem fullførte kurset og meldte seg opp til eksamen?

Felt merket med * må fylles ut

 

Individuell søknad om kostnadsdekning

Individuell søknad om kostnadsdekning av kurs - kvalifiseringstiltak
Hvilket kurs søkes det støtte til ? Hvem er kursarrangør?
Alle som søker om kostnadsdekning må også søke om opplæring på www.vigo.no

Her kan du skrive inn merknader eller tilleggsinformasjon som er relevant for søknaden
Felt merket med * må fylles ut

 

 

Kontaktpersoner for voksne praksiskandidater:

Pål Stian Sjåvik

Siv Tone Slettbakk

Kontaktperson for voksne lærlinger:

Tone Sundsfjord

 

Denne nettsiden er under oppdatering.

Fant du det du lette etter?
Pål Stian Sjåvik
Fagleder
Rådgiver
Tone Sundsfjord
Rådgiver - Utdanningsavdelingen, seksjon opplæring i skole og bedrift