Eksamensforberedende kurs for yrkesfag

Kriterier

Formål

Finansiere kvalifiseringstiltak for voksne praksiskandidater og voksne lærlinger.

Hvem kan søke

Instanser og virksomheter som driver kompetanseheving i Nordland (f.eks.: OPUS, opplæringskontor, studieforbund, lærebedrifter og andre private virksomheter)

Hva kan støttes

Eksamensforberedende kurs av inntil 150 timers varighet for voksne med rett. Deltakere bør ha minimum 3 år allsidig praksis i faget før de deltar på kurs. 

Eksamensforberedende kurs for voksne lærlinger som skal avlegge sentralgitt skriftlig eksamen i yrkesfag. 

Vilkår

Midlene er behovsbasert og knyttet til individuell voksenrett. For at søknader om eksamensforberedende kurs skal behandles, bør grunnlaget være minimum 8 søkere med rett til videregående opplæring.

Søknader om kostnadsdekning som gjelder kurs eller andre kvalifiseringstiltak som er igangsatt, gis avslag. Det gis normalt ikke tilskudd til fagområder som Nordland fylkeskommune dekker gjennom etablerte opplæringstilbudtilbud for voksne.

Støttenivå

Eksamensforberedende kurs kan støttes med 1.100 kr timen.

Krav til søknad

Søknadsskjema lenger ned på siden må fylles ut, og aktuelle deltakere må søke om opplæring på www.vigo.no. Deltakerliste skal følge med søknaden, og alle på listen må ha søkt om opplæring før søknaden vil bli behandlet.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende fra 1. januar til 31. oktober.

 

Søknadsskjema eksamensforberedende kurs

For kursarrangør - Søknad om tilskudd til eksamensforberedende kurs

Søknadsskjema for kursarrangør - tilskudd til eksamensforberedende kurs

1. Bakgrunn og behov for kurset - dekningsområde, 2. Kursets varighet og timeomfang, 3. Organisering/Struktur/Undervisningsform
Kursarrangør lager selv en unik kursidentifikasjon, som de ber aktuelle deltakere om å skrive inn i fritekstfeltet når de søker om opplæring på www.vigo.no, slik at vi klarer å knytte deltakere til riktig kurs. Eksempel: "AOF Byggdrifter Våren 2018"
Alle deltakere må få informasjon om sine rettigheter, og søke om opplæring på www.vigo.no

Rapportering etter at kurset er gjennomført:

Hvis det gis tilsagn om tilskudd til kurset, skal kursarrangør levere en kortfattet rapport etter at kurset er gjennomført og eksamen er avholdt. Rapportmalen under kan benyttes, eller så sendes rapport på eget oppsett til post@nfk.no

- Ble kurset gjennomført i henhold til beskrivelsen i søknaden?

- Hvem startet på kurset?

- Hvem fullførte kurset og meldte seg opp til eksamen?

Felt merket med * må fylles ut

 

Rapport - Eksamensforberedende kurs

Rapport - Eksamensforberedende kurs

Hvis kursarrangør har laget en kursidentifikasjon, så skrives den inn her.
Felt merket med * må fylles ut

 

 

Kontaktpersoner for voksne praksiskandidater:

Pål Stian Sjåvik

Siv Tone Slettbakk

Kontaktperson for voksne lærlinger:

Tone Sundsfjord

 

Denne nettsiden er under oppdatering.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Fagleder -Utdanningsavdelingen, Kompetanse og regional utvikling
Rådgiver
Tone Sundsfjord
Rådgiver - Utdanningsavdelingen, seksjon opplæring i skole og bedrift