Bygningsvern i Henningsvær

Bygningsvern i Henningsvær

Formål

Stimulere til bevaring av kulturhistoriske verdier i bygninger og anlegg.
 Hvem kan søke Eiere av verneverdige bygninger og anlegg i Henningsvær. 

Hva kan støttes

Fysisk bevaring av vernverdige kulturminner, samt vedlikehold av kunnskap og handverkskompetanse innen antikvarisk bygningsvern. Tiltak som fremmer kompetanseheving innen antikvarisk handverk i samme område.
Vilkår Midlene skal primært brukes til sikring og istandsetting av bygninger og anlegg på et antikvarisk grunnlag.
 
Det er særlig merkostnadene til antikvarisk istandsetting som dekkes, og kompetanseheving innen antikvarisk bygningsvern.
Tilskuddsmidlene skal ikke dekke standardheving, moderne tekniske installasjoner, ordinært vedlikeholdsarbeid eller endringer i forbindelse med tilrettelegging for annen bruk.
Støttenivå Normalt inntil 30-50 prosent av kostnadene. I spesielle tilfeller opptil 70 prosent.
Krav til søknad Søknadsskjemaet finner du ved trykke på denne linken - søknadsskjema. Linken fører deg til et digitalt skjema. Vi anbefaler at du registrerer deg som bruker med din egen e-postadresse. 
Med slik pålogging kan all inntastet informasjon lagres med lagreknappen nederst på hver side.
Det betyr at du kan arbeide med skjemaet så lenge du vil, før endelig søknad sendes inn.
Ved eventuelt innvilget tilsagn finner du et akseptskjema på denne linken – akseptskjema. Frist for innsending er 4 uker etter mottatt tilsagn. 
 
Søknadsfrist 1. juni
   
Fant du det du lette etter?