Barentssekretariatet - Reisestøtte for journalister

 

Kriterier
Formål For å bidra til økt satsing på grenseoverskridende journalistikk i Barentsregionen har Barentssekretariatet opprettet en reisestøtteordning for journalister.
   
Hvem kan søke

Alle registrerte journalister med base i norsk eller russisk del av Barentsregionen kan søke om støtte til reportasjereiser i sitt naboland.­­

   
Hva kan støttes
  • Reiseutgifter
  • Overnatting
  • Leie av tolk
  • Konferanse/kursutgifter
   
Vilkår  
   
Støttenivå  
   
Krav til søknad

Teksten skal inneholde en liste over HVA må søker ha klart før vedkommende starter søknadsprosessen.

For eksempel:

  • Hvilke vedlegg må vedkommende ha for opplasting?
  • trenger man organisasjonsnummer?
  • kontonummer og personnummer til seg selv eller andre? 
  • osv
   
Søknadsfrist Frist for å søke er fire uker før reportasjereisen starter.

For mer informasjon om Barentssekretariatets reisestøtte for journalister kontakt: 

Jonas Sjøkvist Karlsbakk
Rådgiver
+47 913 96 943
e-post: jonas@barents.no

Fant du det du lette etter?