Høring - Regional plan for folkehelse

forside-web2 - Klikk for stort bilde Nordland fylkeskommune utarbeider «Regional plan for folkehelse i Nordland». Denne nettsiden vil inneholde oppdatert informasjon om planprosessen.

Gjennom folkehelseloven er fylkeskommunen pålagt å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Dette skal skje gjennom regional utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting og tiltak som kan møte fylkets folkehelseutfordringer. Videre skal fylkeskommunen understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, samt være pådriver for å samordne folkehelsearbeidet i fylket.

Høring - Regional plan for folkehelse i Nordland (2018-2025)

Melding om oppstart - Regional plan for folkehelsearbeid i Nordland (PDF, 273 kB) (FT-sak 44/2016)

Høring av planprogram:

Fastsettelse av planprogram:

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse
Hanne Mari Myrvik
Rådgiver Folkehelse